Gehoortest via telefoon

Gehoortest via telefoon

Voordat er diverse hoortests op internet zijn verschenen (die daar gratis zijn), was er reeds de mogelijkheid om een gehoortest via de telefoon te doen. Deze hoortest kan nog steeds worden gedaan, maar kost wel 0,45 cent per minuut plus de reguliere telefoonkosten.

Lees verder

Gehoortest via telefoon

Een goed gehoor is voor een goede communicatie van essentieel belang. Doordat het gehoor over het algemeen geleidelijk aan minder wordt, valt het de persoon in kwestie zelf in het begin niet zo erg op. Vaak zijn het de mensen in de omgeving die als eerste gaan klagen doordat zij zich vaak moeten herhalen of doordat zij vinden dat de tv of radio toch wel erg hard wordt gezet.

Al weer geruime tijd is het mogelijk het gehoor op een eenvoudige manier te testen via de telefoon.  Via het telefoonnummer 0900-4560123 (45 cent per minuut) kan de beller meedoen aan de Nationale Hoortest. Aan de hand van deze unieke test kan de beller erachter komen of zijn gehoor nog wel goed functioneert.

Na een aantal korte vragen over de leeftijd en een inschatting van het eigen hoorvermogen start de test. Tijdens deze hoortest via de telefoon wordt twintig keer een ruis aangeboden waarin drie getallen verstopt zitten. De beller moet zijn best doen deze getallen te verstaan en via de druktoesten van zijn telefoon aangeven welke getallen hij denkt gehoord te hebben. De cijfers zijn niet altijd even goed hoorbaar en soms zijn niet alle drie de cijfers te verstaan. Na afloop wordt aangegeven of het oor waarmee de test wordt uitgevoerd goed, onvoldoende of slecht is.

Als de test onvoldoende is, is het raadzaam een bezoek te brengen aan de audicien. Deze zal een uitgebreidere gehoortest uitvoeren en aan de hand daarvan advies uitbrengen om al dan niet naar de huisarts te gaan en daar voor te leggen of een doorverwijzing naar de KNO-arts zinvol is.

Deze gehoortest via de telefoon is ontwikkeld op de afdeling audiologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na het uitkomen van deze hoortest zijn er ook hoortests op internet uitgebracht. Deze zijn in tegenstelling tot de gehoortest via de telefoon gratis.
Het voordeel van de hoortest via de telefoon, is dat de test per oor kan worden afgenomen.

Nummer Gehoortest via Telefoon: 0900-4560123