BERA en AABR-test

BERA en AABR-test

BERA staat voor 'Brainstem Evoked Response Audiometry' ook wel hersenstamaudiometrie genoemd. Bij de BERA-test wordt er gekeken naar de hersenactiviteit bij het aanbieden van geluid. De snellere variant van de BERA meting heet de AABR. Dit staat voor ‘automated auditory brainstem response’.

Lees verder

BERA: Brainstem Evoked Response Audiometry

De BERA test is net als de tympanometrie een objectieve meetmethoden. Bij deze test krijgt de persoon die getest wordt elektrodes op zijn hoofd (in de nek) geplakt en krijgt hij via een hoofdtelefoon geluidjes aangeboden. Gekeken wordt nu welke hersenactiviteit dit oplevert. Dit wordt bepaald aan de hand van de spanning die zich voordoet in de elektroden. De resultaten worden vergeleken met die van goedhorenden.

Met de BERA-test kan allereerst de hoordrempel in de hoge tonen worden benaderd. Daarnaast kunnen eventuele stoornissen aan het licht worden gebracht die zich voordoen in de gehoorzenuw. De gehoorzenuw loopt vanaf het slakkenhuis naar de hersenen.

Voor de drempelmeting is deze test handig wanneer normaal gehooronderzoek niet mogelijk is, zoals bij baby’s. De BERA kan in deze gevallen uitspraak doen of er zich al dan niet een verlies in de hoge tonen voordoet. Omdat in de hoge tonen juist de voor het verstaan van spraak zo belangrijke medeklinkers zitten is dit zeer relevante informatie.

AABR meting

De snellere variant van de BERA meting heet de AABR. Dit staat voor ‘automated auditory brainstem response’. Dit is de volledig geautomatiseerde screeningsversie van de klinische BERA test. Deze wordt gebruikt bij de screening van baby’s. Mogelijk kan deze test ook in de toekomst helpen vroegtijdig autisme bij pasgeborenen aan het licht te brengen. De ABR-hoortest lijkt daar een goede kandidaat voor (lees meer). 

Ongewenste ruis wegfilteren

Door de stimulatie van het slakkenhuis ontstaan er een elektrochemische signalen. Deze actiepotentialen worden getransporteerd via de gehoorzenuw naar de hersenen. Deze actiepotentialen zijn op afstand meetbaar. Hierbij doet zich echter wel een probleem voor dat hersenen permanent allerlei andere activiteit ontplooien en daardoor de meting verstoren. Door veelvuldig de stimulus te herhalen is deze ruis uiteindelijk weg te middelen.
Het apparaat dat de BERA uitvoert biedt de stimulus ongeveer 20 keer per seconde aan. Nadat de de ruis weg is gemiddeld, vindt de meting plaats.Bij de BERA wordt het vijfde gemeten pulsje (PV) als respons gekozen.
Er wordt van uitgegaan dat deze vijfde puls het moment weerspiegelt dat de stimulus de hersenstam bereikt.

Klik-geluiden als stimulus

Als stimulus worden ”clicks” gebruikt. Dit zijn zeer kort durende geluidjes. Dit is noodzakelijk, omdat bij langere signalen de zenuw te lang actief is. Omdat de tijdsduur tussen de de verschillende gemeten pieken zo rond de 1,5 ms ligt, moet de stimulus dus zeker korter zijn dan 1,5 ms.
Gelukkig blijken klik geluiden ook informatie te geven over hoe het oor in de hoge tonen werkt.
Aan de hand van de gegevens van de BERA kan bepaald worden of het oor goed gefunctioneerd heeft en het signaal goed is getransporteerd.