Cursus audiometrie – gehoorscreening

Cursus audiometrie – gehoorscreening

Een cursus audiometrie (screeningsaudiometrie) is bedoeld voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Tijdens de cursus leert de deelnemer vaardigheden voor het afnemen van screeningsaudiogram (toonaudiogram via luchtgeleiding). De cursist doet kennis op over begrippen zoals geluidsintensiteit, decibel en frequentie. Ook krijgt de cursist inzicht in de werking van het oor en wordt duidelijk wanneer de kans op lawaaislechthorendheid bestaat. Ook kan het symptoom tinnitus aan de orde komen. Op verzoek wordt ook de basis van de inspectie van het oor bijgebracht.

Lees verder
Inhoud tekst

Screening gehoor

Met de screening van het gehoor wordt een gezonde populatie mensen onderzocht om er achter te komen of er sprake is van een aandoening aan het gehoor. Bij arbo-diensten is deze screening primair gericht om beroepsslechthorendheid te ontdekken. Onder beroepsslechthorendheid valt lawaaislechthorendheid, maar ook slechthorendheid veroorzaakt door toxische stoffen of door een combinatie van lawaai en toxische stoffen. Met screeningsaudiometrie zijn werknemers op te sporen die gevoelig zijn voor lawaai en is vroegtijdig beginnende gehoorschade of verslechtering van het gehoor vast te stellen.

cursus audiometrie

Screeningsaudiometrie: screeningonderzoek gehoor

Bij een screeningsonderzoek van het gehoor wordt door middel van toonaudiometrie (alleen) de ongemaskeerde luchtgeleidingsdrempel gemeten. Hiermee kan een indicatie worden verkregen of het gehoor goed is of niet en of het eventueel achteruitgegaan is. Waardoor de slechthorendheid is veroorzaakt en waar het probleem zich voordoet in het oor is hiermee slechts deels te bepalen. Om dit wel te kunnen bepalen is een diagnostisch onderzoek nodig waarbij de gemaskeerde luchtgeleiding, de gemaskeerde beengeleding, een spraakaudiogram en eventueel een tympanogram wordt afgenomen. Dit diagnostisch onderzoek kan bij de KNO-arts of audiologisch centrum plaatsvinden.

Screeningsaudiometrie bij Arbo-diensten

Bij Arbo-diensten wordt screeningsaudiometrie om meerdere redenen ingezet. Allereerst om werknemers op te sporen die gevoelig zijn voor het lawaai (of andere vorm van beroepsslechthorendheid). Daarnaast is het in te zetten voor vroegtijdige signalering van beginnende gehoorschade of verslechtering van het gehoor. Ook kan het dienen ten behoeve van de voorlichting en instructie van gebruik van gehoorbeschermers of voor het vervaardigen van groepsgegevens om gehoorbeschermingsprogramma’s te beoordelen.

Wanneer de werkgever specifieke eisen aan het gehoor stelt voor de uitoefening van de functie kan screening van het gehoor ook zinvol zijn. Soms wordt gehooronderzoek afgenomen bij aanname van een werknemer of bij de start van een nieuwe functie en bij het einde van een functie.

Audiometrie

Het toondrempelaudiogram bepaalt de gevoeligheid van het gehoor bij verschillende frequenties. Tijdens het onderzoek wordt de hoordrempel bepaald. Dit is het punt waarop de patiënt of werknemer in 50% van gevallen de stimuli correct waarneemt. Tevens is met toonaudiometrie het geluidsniveau van onaangenaamheid te bepalen en ook de zogeheten ‘uitputbaarheid’ van het oor.

Cursus audiometrie / cursus bedrijfsaudiometrie

Het doel van een cursus bedrijfsaudiometrie / screeningsaudiometrie is primair om de vaardigheden op te doen voor het afnemen van toonaudiogram via de luchtgeleiding. Zo’n cursus audiometrie is bedoeld voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners en leert de vaardigheden voor het afnemen van een screeningsaudiogram en geeft allereerst kennis over de begrippen geluidsintensiteit, geluidsniveau, decibel en frequentie. Ook krijgt de cursist inzicht in de werking van het gehoor, wanneer er lawaaislechthorendheid zich kan gaan voordoen en informatie over soorten gehoorbeschermers en wanneer werknemers verplicht zijn deze te dragen.
Desgevraagd komt ook het symptoom tinnitus aan de orde bij zo’n cursus. Naar wens brengt de docent ook de basis van de inspectie van het oor bij. Denk daarbij aan de manier van vasthouden van de otoscoop en het controleren op aanwezigheid oorprop of afwijkend trommelvlies.

Programma cursus audiometrie

Bij een cursus bedrijfsaudiometrie / screeningsaudiometrie komen in het algemeen de volgende onderdelen aan bod:

 • Inventarisatie kennis en ervaring cursisten
 • Wat is geluid, geluidsintensiteit, geluidsniveau, decibel (SPL en HL en dBA) en frequentie
 • Werking oor: buiten oor, midden oor, binnenoor inc slakkenhuis, schade aan haarcellen en animaties
 • Slechthorendheid, ouderdomsslechthorendheid, lawaaislechthorendheid
 • Ongevoeligheid, verkleinde dynamiek, verminderd discrimineren, verminder selectief horen in achtergrondlawaai, effecten nagalm, vervorming, verminderd lokaliseren
 • Problemen gehoorgang en middenoor: oorprop, middenoorontsteking, otosclerose
 • Inspectie oor d.m.v. otoscopie, protocol en juiste wijze vasthouden otoscoop en vastlegging.
 • Audiometrie, doelen screening, voorbereiding cliënt, instructies, geluidsnuchter, valkuilen
 • Gehoorschade door lawaai. Factoren die bijdragen.
 • Arbowet: wanneer periodiek gehooronderzoek
 • Regels ten aanzien van gehoorbescherming
 • Beperkingen door afname locatie
 • Controle audiometer
 • Automatische afname en handmatige afname (methodiek)
 • HL10 afkappunt ISO 7029

Fabrikanten van audiometers kunnen een cursus bedrijfsaudiometrie / screeningsaudiometrie verzorgen.