Cursus audiometrie – gehoorscreening

Cursus audiometrie – gehoorscreening

De cursus audiometrie (screeningsaudiometrie) is bedoeld voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners en leert de vaardigheden voor het afnemen van screeningsaudiogram (toonaudiogram via luchtgeleiding) en geeft kennis over de begrippen geluidsintensiteit, geluidsniveau, frequentie en inzicht in de werking van het oor. Ook komt het symptoom tinnitus aan de orde. Naar wens wordt ook de basis van de inspectie van het oor bijgebracht (vasthouden otoscoop en controleren op aanwezigheid oorprop of afwijkend trommelvlies).

Lees verder
Inhoud tekst

Screening gehoor

Met de screening van het gehoor wordt een gezonde populatie mensen onderzocht om er achter te komen of er sprake is van een aandoening aan het gehoor. Bij arbo-diensten is deze screening primair gericht om beroepsslechthorendheid te ontdekken. Onder beroepsslechthorendheid valt lawaaislechthorendheid, maar ook slechthorendheid veroorzaakt door toxische stoffen of door een combinatie van lawaai en toxische stoffen. Met screeningsaudiometrie zijn werknemers op te sporen die gevoelig zijn voor lawaai en kan vroegtijdig beginnende gehoorschade of verslechtering van het gehoor worden vastgesteld.

cursus audiometrie

Screeningsaudiometrie: screeningonderzoek gehoor

Bij een screeningsonderzoek van het gehoor wordt door middel van toonaudiometrie (alleen) de ongemaskeerde luchtgeleidingsdrempel gemeten. Hiermee kan een indicatie worden verkregen of het gehoor goed is of niet en of het eventueel achteruitgegaan is. Waardoor de slechthorendheid is veroorzaakt en waar het probleem zich voordoet in het oor is hiermee slechts deels te bepalen. Om dit wel te kunnen bepalen is een diagnostisch onderzoek nodig waarbij de gemaskeerde luchtgeleiding, de gemaskeerde beengeleding, een spraakaudiogram en eventueel een tympanogram wordt afgenomen. Dit diagnostisch onderzoek kan bij de KNO-arts of audiologisch centrum plaatsvinden.

Screeningsaudiometrie bij Arbo-diensten

Bij Arbo-diensten wordt screeningsaudiometrie om meerdere redenen ingezet. Allereerst om werknemers op te sporen die gevoelig zijn voor het lawaai (of andere vorm van beroepsslechthorendheid). Daarnaast kan het ingezet worden voor vroegtijdige signalering van beginnende gehoorschade of verslechtering van het gehoor. Ook kan het dienen ten behoeve van de voorlichting en instructie van gebruik van gehoorbeschermers of voor het vervaardigen van groepsgegevens om gehoorbeschermingsprogramma’s te beoordelen.

Wanneer er specifieke eisen aan het gehoor worden gesteld voor de uitoefening van de functie kan screening van het gehoor ook zinvol zijn. Soms wordt gehooronderzoek afgenomen bij aanname van een werknemer of bij de start van een nieuwe functie en bij het einde van een functie.

Audiometrie

Met een toondrempelaudiogram kan de gevoeligheid van het gehoor worden vastgesteld bij verschillende frequenties. Tijdens het onderzoek wordt de hoordrempel bepaald. Dit is het punt waarop de patiënt of werknemer in 50% van gevallen de stimuli correct waarneemt. Tevens kan met toonaudiometrie het geluidsniveau van onaangenaamheid worden bepaald als ook de uitputbaarheid van het oor.

Cursus audiometrie – cursus gehoormeting

Het doel van de cursus audiometrie is primair om de vaardigheden op te doen voor het afnemen van toonaudiogram via de luchtgeleiding. De cursus audiometrie (screeningsaudiometrie) is bedoeld voor keuringsassistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners en leert de vaardigheden voor het afnemen van screeningsaudiogram en geeft kennis over de begrippen geluidsintensiteit, geluidsniveau, frequentie en inzicht in de werking van het oor. Ook komt het symptoom tinnitus aan de orde en naar wens de basis van de inspectie van het oor (vasthouden otoscoop en controleren op aanwezigheid oorprop of afwijkend trommelvlies).

Programma cursus audiometrie

 • Inventarisatie kennis en ervaring cursisten
 • Wat is geluid, geluidsintensiteit, geluidsniveau, decibel (SPL en HL en dBA) en frequentie
 • Werking oor: buiten oor, midden oor, binnenoor inc slakkenhuis, schade aan haarcellen en animaties
 • Slechthorendheid, ouderdomsslechthorendheid, lawaaislechthorendheid
 • Ongevoeligheid, verkleinde dynamiek, verminderd discrimineren, verminder selectief horen in achtergrondlawaai, effecten nagalm, vervorming, verminderd lokaliseren
 • Problemen gehoorgang en middenoor: oorprop, middenoorontsteking, otosclerose
 • Inspectie oor d.m.v. otoscopie, protocol en juiste wijze vasthouden otoscoop. Voorbeeld plaatjes. Vastlegging.
 • Audiometrie, doelen screening, voorbereiding client, instructies, geluidsnuchter, valkuilen
 • Gehoorschade door lawaai. Factoren die bijdragen.
 • Arbowet: wanneer periodiek gehooronderzoek
 • Regels ten aanzien van gehoorbescherming
 • Beperkingen door afname locatie
 • Controle audiometer
 • Automatische afname en handmatige afname (methodiek)
 • HL10 afkappunt ISO 7029

De cursus wordt gegeven door René van der Wilk, die deze cursus
eerder bij arbodiensten van onder meer de Koninklijke Landmacht, Arbo
Unie, KLM en Shell heeft gegeven.

Een incompany cursus audiometrie
(op locatie van uw bedrijf) van een halve dag kost 1750 euro. Dit is
ongeacht het aantal deelnemers (maximaal 10). Hierbij zorgt het bedrijf
voor de ruimte, en beamer.

Als u meer informatie over de cursus wilt, kunt u contact opnemen door een mail te sturen aan: beheer@hoorzaken.nl