Hoortest

Hoortest, gehoortest of oortest

De woorden hoortest, gehoortest of oortest verwijzen allen naar tests die meten of het gehoor al dan niet goed functioneert. Natuurlijk is het ook belangrijk aan de hand van hoortests te bepalen wat de aard is van de slechthorendheid (waar wordt het verlies door veroorzaakt) en ook welke mate van slechthorendheid er aanwezig is. Bepaald moet worden waar in het traject tussen het opvangen van geluiden in de oorschelp en sensatie en verwerking in de hersenen het mis gaat.

Hoortests geven inzicht

Door meerdere soorten hoortests uit te voeren is inzicht te krijgen in:
1) welk deel in de hoorketen wel en niet goed functioneert
2) in welke mate is er sprake is van het geconstateerde hoorprobleem, en
3) waardoor wordt het gevonden hoorprobleem veroorzaakt

Hoortest bij vermoeden op slechthorendheid

Een hoortest wordt meestal afgenomen wanneer er een vermoeden van slechthorendheid is. Er zijn flink wat hoortests of gehoortests beschikbaar. Sommige hoortests kunnen worden afgenomen bij de audicien, andere kunnen alleen worden uitgevoerd bij de KNO-arts of het audiologisch centrum.

hoortest afname audiogram

 

 

 

 

 

 

Toonaudiogram

De meest uitgevoerde hoortest is de afname van het toonaudiogram. Deze hoortest wordt door cliënten ook wel de ‘piepjestest’ genoemd. Met deze gehoortest wordt de gevoeligheid van het oor gemeten voor (pure) tonen en hiermee wordt een audiogram verkregen. De afname gebeurt met een zogeheten audiometer. Hierin is te zien wat de mate van het gehoorverlies per frequentie is. Het audiogram levert waardevolle gegevens over de gevoeligheid van het gehoor (detecteren) en kan deels conclusies getrokken worden over de aard van het gehoorverlies (is het een geleidings- of perceptiefverlies). De gegevens worden ook gebruikt bij het instellen van hoortoestellen.

audiometer hoortest

Audiometer: apparaat voor afname verschillende hoortests waaronder het audiogram en spraakaudiogram

Spraakaudiogram

Daarnaast wordt meestal naast het toonaudiogram ook nog een andere hoortest afgenomen, het zogeheten spraakaudiogram. Hiermee wordt inzicht gekregen hoe goed de cliënt in staat is spraakklanken van elkaar te onderscheiden. Deze hoortest geeft ook inzicht hoe goed de cliënt verstaat in stilte en wat zijn maximale woordscore is bij verschillende intensiteiten. Het voordeel van losse woorden is dat deze goed inzicht geven hoe goed het oor in staat is spraakklanken van elkaar te onderscheiden.
Voor slechthorenden die te maken hebben met een vorm van lawaaislechthorendheid geeft dit ook een aardige indicatie over het spraakverstaan in lawaai. Bij andere vormen van slechthorendheid is de voorspellende waarde voor de dagelijkse praktijk waarbij veelal in lawaai, geroezemoes of in een slechte akoestiek (nagalm) moet worden gefunctioneerd, ronduit slecht.

Test die verstaan van spraak in lawaai meet

Een meer realistische test is de hoortest die het verstaan in lawaai meet. Deze gehoortest wordt veelal bij audiologsiche centra uitgevoerd en sommige audiciens hebben hier ook de beschikking over. In Nederland bestaat er nog geen snelle variant van deze test voor in de audicienspraktijk of KNO-praktijk. Aan de hand van een dergelijke hoortest kan echter wel een veel beter verwachtingspatroon worden afgegeven over wat er met een hoortoestel kan worden bereikt.

Objectieve hoortests

Naast bovengenoemde subjectieve gehoortests zijn er ook minder vaak gebruikte objectieve hoortests zoals de tympanometrie. Bij de tympanometrie hoortest wordt de beweeglijkheid van het trommelvlies gemeten en daarmee de weerstand die het middenoor geeft om een geluid door te geven aan het binnenoor. Ook de BERA en de OAE zijn objectieve hoortests.

Hoortest op internet

Inmiddels kunt u ook op internet testen. Ook zijn er goede apps op smartphones waarmee een goede screening kan worden gedaan. Deze hoortests geven slechts een globale indicatie of uw gehoor al dan niet optimaal functioneert. Over de aard van het gehoorverlies kan hiermee geen uitspraak worden gedaan.

Als u wilt u weten hoe het met uw gehoor er precies voor staat, kunt u een afspraak maken bij een audicien bij u in de buurt.

Als u meer informatie wilt over een bepaalde hoortest, klik dan in het menu op de gewenste test of klik op de link in de tekst.

Wilt u een online hoortest uitvoeren? Kijk dan op:
www.oorcheck.nl