Hoortest

Hoortest

De woorden hoortest, gehoortest of oortest verwijzen allen naar tests die meten of het gehoor al dan niet goed functioneert. Met een hoortest is niet alleen te bepalen of het oor goed werkt, maar ook waar het probleem van het eventuele gehoorverlies zich bevindt. Dat kan zijn in de (1) gehoorgang, (2) in de geleiding van het geluid via het trommelvlies, hamer, aambeeld en stijgbeugel richting het slakkenhuis, (3) in het slakkenhuis zelf of (4) in de doorgifte richting de hersenen. Ook kan het zijn dat het probleem in de verwerking in de hersenen zit (5). Ook de mate van slechthorendheid is met een hoortest te bepalen.

Lees verder
Inhoud tekst

Hoortests geven inzicht

Door meerdere soorten hoortests uit te voeren is inzicht te krijgen in:
1) welk deel in de hoorketen wel en niet goed functioneert
2) in welke mate is er sprake is van het geconstateerde hoorprobleem, en
3) waardoor wordt het gevonden hoorprobleem veroorzaakt

Hoortest bij vermoeden op slechthorendheid

Iemand laat zijn gehoor testen als deze vermoedt dat hij of zij slechthorendheid is. Meestal gaat hij met gehoorklachten naar zijn huisarts of laat zijn gehoor testen bij een audicien. Een huisarts kan u ook doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Hoortest - weg naar een hoorapparaat

Er zijn flink wat hoortests beschikbaar. Sommige hoortests neemt de audicien af, andere kunnen alleen worden uitgevoerd bij de KNO-arts of het audiologisch centrum.

Toonaudiogram

De meest uitgevoerde hoortest is de afname van het toonaudiogram. Cliënten noemen deze test ook wel de ‘piepjestest’. Deze gehoortest meet de gevoeligheid van het oor voor (pure) tonen. De audicien, KNO-arts of audioloog legt deze gegevens vast in een zogeheten audiogram. De afname gebeurt met een audiometer. In de uitslag van de hoortest is te zien wat de mate van het gehoorverlies per frequentie is. Het audiogram levert waardevolle gegevens over de gevoeligheid van het gehoor (detecteren). Ook zegt de test het een en ander over de aard van het gehoorverlies. Degene die de test afneemt kan ermee bepalen of er sprake is van een geleidings– of perceptiefverlies. Een audicien of audioloog gebruikt de gegevens ook voor het instellen van hoortoestellen.

audiometer hoortest
Audiometer: apparaat voor afname verschillende hoortests waaronder het audiogram en spraakaudiogram

Spraakaudiogram

Naast het toonaudiogram bestaan er ook nog andere hoortests. Een andere hoortest is het zogeheten spraakaudiogram. Hiermee is inzicht te krijgen hoe goed de cliënt in staat is spraakklanken van elkaar te onderscheiden. Deze hoortest geeft ook inzicht hoe goed de cliënt verstaat in stilte en wat zijn maximale woordscore is bij verschillende intensiteiten. Het voordeel van losse woorden is dat deze goed inzicht geven hoe goed het oor in staat is spraakklanken van elkaar te onderscheiden.

Voor slechthorenden die te maken hebben met een vorm van lawaaislechthorendheid geeft dit ook een aardige indicatie over het spraakverstaan in lawaai. Bij andere vormen van slechthorendheid is de voorspellende waarde voor de dagelijkse praktijk gering. Het spraakaudiogram is dan in het algemeen ook een slechte voorspeller voor het functioneren in lawaai en geroezemoes. Dat geldt ook voor situaties met nagalm.

Hoortest die verstaan van spraak in lawaai meet

Een meer realistische test is de hoortest die het verstaan in lawaai meet. Deze gehoortest wordt veelal bij audiologsiche centra uitgevoerd. Ook sommige audiciens hebben beschikking over deze hoortest. In Nederland bestaat er nog geen snelle variant van deze test voor in de audiciens- of KNO-praktijk. Aan de hand van een dergelijke hoortest kan echter wel een veel beter verwachtingspatroon worden afgegeven over wat er met een hoortoestel kan worden bereikt.

Objectieve hoortests

Naast bovengenoemde subjectieve gehoortests zijn er ook minder vaak gebruikte objectieve hoortests zoals de tympanometrie. Bij de tympanometrie hoortest wordt de beweeglijkheid van het trommelvlies gemeten en daarmee de weerstand die het middenoor geeft om een geluid door te geven aan het binnenoor. Ook de BERA en de OAE zijn objectieve hoortests.

Hoortest op internet

Inmiddels kunt u ook op internet uw gehoor testen. Ook zijn er goede apps op smartphones waarmee een goede screening is uit te voeren. Deze hoortests geven slechts een globale indicatie of uw gehoor al dan niet optimaal functioneert. Over de aard van het gehoorverlies is geen uitspraak te doen.

Als u wilt u weten hoe het met uw gehoor er precies voor staat, kunt u een afspraak maken bij een audicien bij u in de buurt.

Als u meer informatie wilt over een bepaalde hoortest, klik dan in het menu op de gewenste test of klik op de link in de tekst.

Wilt u een online hoortest uitvoeren? Kijk dan op:
www.oorcheck.nl