Vreemd voorwerp in het oor

Vreemd voorwerp in het oor

Kinderen willen nog weleens een vreemd voorwerp in het oor stoppen. Dat kan bij zichzelf of bij een ander zijn. Ook volwassenen blijken met enige regelmaat voorwerpen zoals lucifers, wattenstaafjes of balpendoppen in het oor te steken die per ongeluk afbreken of die zij er zelf niet meer uitkrijgen. Volwassenen doen dit vaak om het oor schoon te maken. Ze vergeten daarbij dat ons oor zelf reinigend is. Wanneer u denkt dat uw kind een batterij in zijn oor heeft gestopt (of in de neus of keel) is dat een spoedeisende situatie. U dient dan direct naar een arts of naar de spoedeisende hulp te gaan, zodat daar de batterij eruit kan worden gehaald. Het gebeurt met enige regelmaat dat kinderen vreemde voorwerpen, zoals sieraden, wattenstaafjes, plastic speelgoed, gummetjes in hun oor (neus of keel) stoppen. Onder vreemde voorwerpen worden alle voorwerpen verstaan die in het lichaam gestopt worden die daar niet thuis horen en daar ook schade kunnen veroorzaken wanneer er niet naar gekeken wordt door een arts of medisch specialist.

Lees verder
Inhoud tekst

Vreemde voorwerpen in het oor

Kinderen kunnen vreemde voorwerpen zoals sieraden, plastic speelgoed, knoopjes, kraaltjes krijtjes en ook kleine batterijtjes in het oorkanaal stoppen. Ook kan het zijn dat een insect in het oor kruipt of vliegt en zich in het oor vervolgens schuilhoudt of niet meer in staat is naar buiten te kruipen.

Het is goed voor ouders om te weten dat kinderen zichzelf of andere kinderen schade kunnen toebrengen door voorwerpen in het oor te stoppen.
Mocht een kind een vreemd voorwerp in het oor gestopt hebben, ga dan niet zelf met een wattenstaafje of ander voorwerp het proberen eruit te halen. De kans is groot dat het voorwerp dieper in het oor gaat.

Reden om voorwerp in het oor te stoppen

Kinderen stoppen voorwerpen in hun oor omdat ze nieuwsgierig zijn, de openingen in hun lichaam willen onderzoeken, zich vervelen of omdat ze andere kinderen dit zien doen. Soms stopt het ene kind tijdens het spelen een voorwerp in het oor van een ander kind. Ook kan een insect in het oor kruipen of vliegen. Ook insecten kunnen schade veroorzaken.

Symptomen van een vreemd voorwerp in het oor

Sommige voorwerpen zullen geen enkel symptoom veroorzaken wanneer ze in het oor gestopt zijn, terwijl andere voorwerpen zoals eten of insecten juist pijn of roodheid van het oor kunnen veroorzaken of er kan vuil uit het oor lopen. Wanneer het oor (volledig) verstopt is, zal het kind niet meer goed horen.

Behandeling van een vreemd voorwerp in het oor

De behandeling van een vreemd voorwerp in het oor bestaat uit het direct verwijderen ervan uit het oor door de huisarts of arts op de spoedeisende hulp.

De wijze waarop een arts het voorwerp uit het oor haalt kan verschillen. Het kan gebeuren door voorzichtig met een medisch instrument in het oor te gaan of met een magneet als het voorwerp van metaal is. Ook kan het oor gespoeld worden met water of met een speciaal (medisch) stofzuigertje naar buiten gezogen worden. Een dergelijk medisch stofzuigertje heeft een hele gering zuigkracht, zodat het trommelvlies niet kan beschadigen: dus niet zelf met een stofzuiger in de weer gaan!

Nadat het vreemde voorwerp is verwijderd uit het oor zal de arts het oor nogmaals inspecteren om te kijken of er geen beschadiging aan het oor (gehoorgang of trommelvlies) is. Als er volgens de arts infectiegevaar is, kan het zijn dat hij antibiotica druppels voorschrijft.