Tinnitus hoortoestellen: merken en hun opties

update: vrijdag 13 maart 2015

Welke merken tinnitus hoortoestellen zijn er momenteel op de markt en welke opties hebben ze?

Op het gebied van tinnitus hoortoestellen is er inmiddels een flinke keuze. Bijna elk merk heeft zo zijn eigen mogelijkheden en extra opties al dan niet in samenwerking met een smartphone. De meeste merken hebben tinnitus hoortoestellen die samenwerken met een streamer waardoor de tinnituspatiënt de mogelijkheid heeft geluiden vanaf zijn smartphone, MP3- speler of geluidsinstallatie over zijn hoortoestellen af te spelen. Hieronder worden de diverse merken met hun speciale tinnitus toestellen in alfabetische volgorde gepresenteerd.
Hoortoestellen waarbij de luidspreker in het oor bevindt, hebben een grotere bandbreedte en ook de ruis die zij eventueel genereren is breedbandiger. Mogelijk werkt dit positief bij het verminderen van de tinnitusklachten.
In het onderstaande overzicht zijn merken die dezelfde ‘moedermaatschappij’ hebben samengenomen.

Beltone en ReSound tinnitus hoortoestellen

Beltone heeft alweer een flinke tijd tinnitus hoortoestellen op de markt met de naam Tinnitus Breaker. Op dit moment zijn het de toestellen uit de True en Promis serie die deze speciale optie voor tinnitus hebben. Beltone heeft naar de voorkeuren van tinnituspatiënten voor de diverse opties onderzoek gedaan.
Bij de Beltone True en Promis is het mogelijk om een ruis al dan niet gemoduleerd aan te bieden. Dit geeft een zeegolf-achtig geluid.  De snelheid van de modulatie kan ook worden ingesteld.  Uit onderzoek naar de Tinnitus Breaker in de Beltone True is gebleken dat 73% de continue ruis prefereerde boven de gemoduleerde ruis. Mogelijk komt dit doordat de modulatie tussen het linker en rechter hoortoestel niet synchroon liep. De nieuwere Beltone Promis heeft de mogelijkheid om deze gemoduleerde ruis tussen de toestellen te synchroniseren, zodat deze aan beide zijden gelijk loopt.
Het bereik van de ruis ligt over de gehele bandbreedte van het toestel (bij de luidspreker in het oor toestellen tot en met 10.000 Hz). Het ruisbereik (onder- en bovenfrequentie) kan indien gewenst worden ingesteld.
Het merendeel (82%) van de onderzochte proefpersonen gaf overigens de voorkeur aan breedbandige ruis in plaats van ruis die beperkte was in bandbreedte.

beltone-tinnitus-breaker

Ook is het mogelijk de toestellen zelf het volume van de ruis te laten bepalen aan de hand van het omgevingslawaai. Uit onderzoek is gebleken dat 68% van de personen de handmatige controle over het volume van de ruis prefereerden.

Ook bij ReSound  is de Tinnitus Breaker verkrijgbaar. Hiervoor is de Alera-T beschikbaar.

Oticon tinnitus hoortoestellen

Oticon heeft de Oticon Alta2 Pro, Nera2 Pro en Ria2 Pro hoortoestellen voorzien van ‘Tinnitus SoundSupport’ (Ti versie).  Naast de traditioneel gebruikte ruissignalen die worden ingezet bij tinnitustherapie, zijn deze hoortoestellen ook voorzien van oceaangeluiden. Oceaangeluiden hebben als voordeel dat ze een breed frequentiespectrum dekken (van laag naar hoog) en dynamisch zijn. Dit in tegenstelling tot een andere ruissoorten die normaliter qua intensiteit niet fluctueren in de tijd. 
Alle geluiden die worden gebruikt voor tinnitus worden aangepast aan het verloop van het audiogram (gehoorverlies). Daarnaast kennen de toestellen vier verschillende modulatie opties, die toepasbaar zijn op ieder breedbandig geluid dat kan worden aangeboden voor de verlichting van tinnitus.

Oticon tinnitus Genie

Wanneer de omgevingsgeluiden voldoende luid zijn om de tinnitus te verlichten, wordt automatisch het aangeboden geluid waarmee de tinnitus wordt verlicht (bijvoorbeeld de oceaangeluiden) zachter gemaakt. Zodra de omgevingsgeluiden in intensiteit afnemen wordt het verlichtende geluid  vervolgens weer harder gemaakt (Automatic Level Steering). Natuurlijk kan de client zelf ook het volume van de verlichtende geluiden aanpassen. Dit kan per oor.

Oticon Tinnitus Genie Oceaangeluiden

Voor de Iphone en Ipad heeft Oticon een aanvullende App met extra verlichtende geluiden. De geluiden kunnen vanaf de telefoon gestreamd worden, richting de hoortoestellen.

De App beschikt tevens over ademhalingsoefeningen en spierontspanningsoefeningen die ook bruikbaar zijn zonder de Oticon hoortoestellen.

Oticon-tinnitus-geluiden-appOticon tinnitus ademhalingsoefeningOticon Spierontspanningsoefening App Tinnitus

De App is gratis te downloaden in de App Store van Apple.

Phonak en Unitron tinnitus hoortoestellen

Phonak heeft in de Audéo Q hoortoestellen recent een zogenoemde Tinnitus Balance Generator geïmplementeerd. Deze generator produceert een breedbandige ruis om de hinder van tinnitus te verminderen. De ruis kan zo worden ingesteld dat deze de vorm van het audiogram volgt en loopt door tot voorbij de 10.000 Hz. De generator kan worden geactiveerd in alle luisterprogramma’s, maar het is ook mogelijk een specifiek ruisprogramma te activeren.
Wanneer de ruis in een luisterprogramma wordt geactiveerd staat zowel de microfoon aan als de ruis. Wat de tinnituspatiënt hoort is dan zowel de ruisgenerator als de omgevingsgeluiden. De Phonak Audeo-Q kent drie verschillende standaard ruisvormen. Het niveau van de ruis kan desgewenst door de patiënt zelf ingesteld worden.
Welke ruis en hoe deze ruis wordt ingezet is aan de behandelaar.

Instellingen Phonak Audeo Tinnitus Hoortoestellen

Instellingen Phonak Audeo Tinnitus Hoortoestellen

Het ruisniveau kan in de programmatuur aan de hand van het audiogram bepaald worden. Ook kan de aanpasser de meest problematische tinnitusfrequentie en het dB niveau ingeven voor een nog nauwkeurigere aanpassing van de ruis. Naast deze aan het audiogram gekoppelde ruis, kan er ook gekozen worden voor zogeheten ‘witte ruis’ of ‘roze ruis’. De ruis kan naar wens in elk kanaal worden fijn afgesteld. Daarmee kan ook de bandbreedte van de ruis ingesteld worden.

Het outputniveau van de ruis wordt gelimiteerd op 85 dB (A), terwijl bij 80 dB(A) er een waarschuwing wordt gegeven in de programmatuur.
Phonak levert ook een speciale smartphone App, de zogeheten Tinnitus Balance App. De smartphone wordt via bluetooth verbonden met de om de halsgedragen afstandsbediening de Compilot. Deze stuurt het gekozen speciale geluidsfragment door naar de hoortoestellen. Standaard zitten er geluiden in de App van vogels, krekels, klokkenspel, de zee, een haven, regen, een kampvuur, een boerderij, zeilen en een station. Uw cliënt kan ook zelf eigen geluidsfragmenten of muziek selecteren en in een oneindige loop afspelen.

Phonak Tinnitus App

Phonak Tinnitus App

De tweede generatie Quantum en Moxi toestellen van Unitron hebben in alle hoortoestellen een ruisgenerator zitten. In de E-10-16-20 van zowel de Quantum2 als Moxi2 toestellen kan worden gekozen voor een witte of roze ruis of een op het audiogram gebaseerde ruis. Per programma bestaat de optie de ruis aan of uit te zetten en ook kan gekozen worden of het omgevingsgeluid via de microfoon doorgelaten wordt of juist niet. De ruis is per frequentieband volledig instelbaar en dus ook zeer smalbandig te maken indien gewenst.

Unitron Quantum Moxi tinnitus hoortoestellen

Er kan zo dus een programma gecreëerd worden met alleen ruis, ruis met versterking of alleen versterking. De gebruiker heeft de mogelijkheid wanneer de maskeerruis aanstaat deze zelf harder of zachter te zetten. De eerder besproken Phonak App is ook bruikbaar met de Unitron Quantum en Moxi toestellen die met een streamer werken.

Siemens en Audioservice tinnitus hoortoestellen

Bij de Siemens zijn alle hoortoestellen, behalve de Sirion in te zetten als tinnitustoestel. Dit geldt voor zowel de CIC’s, ITE’s, RIC’s, AHO en Superpower toestellen. Hierdoor is voor iedere tinnituspatiënt ongeacht zijn budget een tinnitushoortoestel beschikbaar. In Amerika blijkt de vraag onder veteranen naar tinnitusmaskeerders groot en Siemens scoort met dit brede aanbod daar dan ook goed.
Bij de Siemens toestellen is het mogelijk vier verschillende therapiesignalen te selecteren: witte ruis, roze ruis, spraakruis en hoge tonenruis. Het signaal wordt aan de hand van het audiogram ingesteld en is daarna per kanaal fijn af te stellen. De bandbreedte van de ruis is hiermee ook instelbaar. Er kan gekozen worden voor alleen ruis in een programma, maar tevens is het mogelijk om de ruis te combineren met het luisterprogramma.

Siemens instellingen tinnitus hoortoestellen

Siemens instellingen tinnitus

Siemens Motion Tinnitus hoortoestellen

In de software kunnen de schakelaars worden toegekend als instelregelaar voor de ruis. De hoortoestelgebruiker kan zo zelf het niveau van de ruis instellen. Hiermee heeft de patiënt een extra stuk controle over zijn tinnitus.

Ook een aantal Audio Service hoortoestellen beschikt over een tinnitusfunctie. Dit zijn de XS 12 G2 (16 sliders instelbaar in de software) en de XS 6 G2 (8 sliders instelbaar in de software). Dit zijn mini AHO toestellen met een 312 batterij. Ook bij Audioservice is de ruis door de gebruiker hard en zachter te maken. Het is raadzaam daarvoor een afstandsbediening te gebruiken in verband met de beperking van de regelaars op het toestel.

Widex tinnitus hoortoestellen

Widex levert in de Mind, Clear en Dream serie Zen klanken. Hiermee wordt met behulp van 12 toongeneratoren  zogeheten geluidsfractals gegenereerd. Deze randomgegeneerde Zen-fractals klinken als een soort klokkenspel. De klanken hebben een zelfde stijl maar herhalen zich niet. Widex ontwikkelde de Zen-programma’s om mensen die last hebben van tinnitus te helpen ontspannen zodat hun tinnitus minder bepalend wordt. Natuurlijk zorgen deze fractal geluiden ook voor geluidsverrijking. Elk Zen-programma kan ingesteld worden conform de voorkeuren van de cliënt voor wat betreft toonhoogte, tempo en volume. In de hoortoestellen kunnen meerdere Zen-programma’s ingesteld worden. Ook  is het mogelijk voor zo’n Zen-programma een bepaalde tijdsduur in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig voor het slapen gaan.

Widex Zen Tinnitus hoortoestellen instellingen

Widex Zen Tinnitus hoortoestellen instellingen

Daarnaast is bij de Mind, Clear en Dream serie ook een breedbandige ruis aan te zetten die op grond van het audiogram ingesteld wordt. Alleen bij de Dream 440 is het ook mogelijkheid een smalbandige ruis te kiezen. Bij de Widex Clear en de Dream is via de streamer mogelijk geluiden vanaf een smartphone of MP3-speler naar de hoortoestellen te sturen. Ook bij deze Widex toestellen kan desgewenst het volume van Zen-fractals of ruis met behulp van de volumeregelaar of afstandsbediening geregeld worden.

Websites fabrikanten met tinnitus hoortoestellen

Audioservice
Beltone
GN ReSound
Hansaton
Phonak
Siemens
Unitron
Widex

Disclaimer