Behandeling van tinnitus in Nederland: locaties

Behandeling van tinnitus wordt in Nederland op meerdere locaties gegeven. Belangrijk is het om allereerst uit te sluiten dat er geen (ernstige) medische oorzaak voor tinnitus aanwezig is. Wanneer uw huisarts daar aanleiding voor ziet, zal hij u verwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum. Waar u behandeling van tinnitus kunt krijgen leest u in dit artikel. 

Tinnitus: negatief effect op lichamelijk en psychologisch welzijn

Veel mensen zullen op zoek gaan naar een behandeling van tinnitus. Tinnitus kan een flink negatief effect hebben op zowel het lichamelijk als het psychologisch welzijn. Een op de vijf patienten rapporteert problematische tinnitus met verminderde slaap, concentratie en stemming. In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Veelal stopt de tinnitus wanneer de medische oorzaak kan worden weggenomen.

Oorzaak van tinnitus moeilijk te achterhalen

Veelal is de oorzaak moeilijk te achterhalen en al is de oorzaak van de tinnitus gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van oorsuizen mogelijk is of dat deze effectief zal zijn.
Tinnitus is een symptoom van mentale overbelasting, die zijn oorzaak heeft in gehoorverlies, in lichamelijk conditieverlies, psychische overbelasting of een combinatie van deze drie factoren (lees meer). Vaak zorgt de emotionele reactie op tinnitus waarbij veelal angst en wanhoop een rol spelen voor verergering van de klachten en is het raadzaam bij de behandeling van tinnitus hier in eerste instantie aandacht aan te besteden. Samen met tinnitus doen zich vaak slaapproblemen, duizeligheid, concentratieproblemen, angst of wanhoop, hoofdpijn  en depressie voor.

behandeling van tinnitus

Psychologische hulp bij behandeling van tinnitus essentieel

Aan de tinnitus zelf is over het algemeen weinig te doen. De taak van het geheel of gedeeltelijk overwinnen ervan ligt dan ook bij de patiënt zelf. Het is daarbij voor de patiënt van belang dat hij geen genoegen neemt, met het advies: “U moet er maar mee leren leven”. Het is aan te raden naar een gespecialiseerde instantie te gaan die u behandeling van tinnitus kan geven. Bij de behandeling van tinnitus krijgt u handvatten aangereikt en leert u hoe u er mee moet leren leven.

Waar behandeling van tinnitus?

Op dit moment hebben een aantal audiologische centra een speciaal programma voor de behandeling van tinnitus. De aanwezigheid van een psycholoog met kennis en ervaring op het gebied van tinnitus is van essentieel belang voor een goede behandeling van tinnitus. De GGMD biedt zowel cursussen als individuele begeleiding bij tinnitus. Een in oorsuizen gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts is ook een goede combinatie.

Locaties voor behandeling van tinnitus

Voor behandeling van tinnitus kunt u terecht bij verschillende instanties om daar om te leren gaan met uw tinnitusklachten.

Hieronder staan een aantal plekken waar u terecht kunt.

Behandeling van tinnitus bij Insentis: Breda, Amsterdam en Eindhoven

In Breda, Amsterdam en Eindhoven. Kunt u terecht bij Insentis.nl. Het programma bij Insentis bestaat uit psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Aanvullend werkt Insentis met u aan eventuele stress- en/of emotionele klachten. Ook gebruikt Insentis van Tinnitus Retraining Therapie (TRT) en geluidsverrijking.

Behandeling van tinnitus in Den Haag

In Den Haag kunt u zich via oorsuizen.nl aanmelden voor een cursus en individuele begeleiding. De cursus is gebaseerd op het boek “Eerste hulp bij oorsuizen”. Olav Wagenaar, neuropsycholoog en auteur van dit boek en René van der Wilk, psycholoog, hoorcoach en oprichter van HOorzaken.nl, geven de cursus. Bij de individuele begeleiding wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve-gedragstherapie, onderdelen uit de TRT therapie en de Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en technieken uit NLP. Ook is het mogelijk te werken aan emotionele problematiek en stress.

Behandeling van tinnitus bij Intoears in Tilburg en Maastricht

Bij audiciensbedrijf Intoears in Tilburg en Maastricht kunt u terecht voor TRT therapie en voor hoortoestellen en geluidsverrijking

Behandeling van tinnitus bij GGZ centrum de Riethorst in Ede

In Ede kunt u terecht bij het Landelijk GGZ Centrum voor doven en slechthorenden “de Riethorst“.

Behandeling van tinnitus bij Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam kent een lange behandeltraditie op het gebied van tinnitus. Bij dit centrum kunt u dan ook goed terecht voor behandeling van tinnitus.

Behandeling van tinnitus bij audiologisch centrum Adelante in Limburg

Het audiologisch centrum van Adelante in Limburg geeft behandeling van tinnitus op individueel niveau en in groepverband. Dit centrum doet ook onderzoek naar de effectiviteit van de diverse tinnitustherapieën.

Behandeling van tinnitus bij TENT in Twente

Het Tinnitus Expertise Netwerk Twente is in 2015 opgericht als samenwerkingsverband tussen de KNO-artsen in de regio Twente en de Achterhoek, het Pento Audiologisch Centrum Twente, de Praktijk voor Medische Psychologie en Fysiotherapie Schmitz. Ook hier wordt een compleet programma aangeboden.

Behandeling bij andere audiologische centra

Natuurlijk kunt u ook bij andere Audiologisch Centra terecht. De meeste audiologische centra bieden begeleiding bij tinnitus aan. Bij ieder centrum is audiologisch onderzoek en technische revalidatie mogelijk met behulp van een hoortoestel (of ruismaskeerder). Klik hier voor adressen van audiologische centra.

Het is niet altijd duidelijk hoe het aangeboden programma bij de verschillende audiologische centra eruit ziet en welke therapievorm zij bieden en wie de therapie geeft. Soms doet een audioloog de counseling en bij sommige centra is er een gespecialiseerd (cognitief) psycholoog in dienst voor begeleiding. Aan te raden is u vooraf goed te informeren welke mogelijkheden het centrum biedt bij de behandeling van tinnitus, welke behandelvorm geleverd wordt en welke specialisten daarvoor aanwezig zijn.

Behandeling van tinnitus bij de GGMD (landelijk)

De GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) voor doven en slechthorenden organiseert cursussen voor tinnituspatienten. Doel van de cursus is om tinnitus een plaats te leren geven in uw leven. Naast informatie over tinnitus krijgt u tips om om te leren gaan met tinnitus, hoe u uw leven kunt aanpassen en hoe u kunt slapen met tinnitus. Ook hier is sprake van lotgenotencontact. Indien nodig biedt de GGMD ook individuele begeleiding bij de behandeling bij tinnitus.

Behandeling van tinnitus bij Beter Horen

Beter Horen biedt behandeling van tinnitus aan met een zogeheten neuromodulator. Voor deze behandeling van tinnitus door Beter Horen bestaat op dit moment onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing. Ondanks dat een aantal KNO-artsen aan de behandeling meewerken waardoor patienten zullen verwachten dat deze behandeling bewezen effectief is (‘evidence based’), heeft de KNO-verenging afstand genomen van deze behandeling en zegt deze niet te ondersteunen. Het door Beter Horen vermelde succespercentage van 70% komt voort uit eigen praktijk en daar zijn voldoende kanttekeningen bij te zetten (lees meer). Ook de Volkskrant zet vraagtekens bij deze behandeling. Patientenplatform Stichting Hoormij wijst op haar website op het placebo effect bij deze behandeling van tinnitus.
De Reclame Code Commissie heeft na een klacht geoordeeld dat de reclame die Beter Horen maakte misleidend en oneerlijk is. Beter Horen heeft vanaf januari 2019 de reclame na deze terechtwijzing aangepast.

Lees meer:

Akoestische CR Neuromodulatie therapie bij tinnitus niet bewezen effectief

 

Disclaimer