Cognitieve therapie bij tinnitus

Wat is cognitieve therapie precies?

Cognitieve therapie is voortgekomen uit de cognitieve theorie over emoties die er op wijst dat niet de gebeurtenis of situatie zelf de emoties te weeg brengt, maar de manier waarop de situatie of gebeurtenis wordt waargenomen en benoemd. De therapie is van oorsprong ontwikkeld voor de behandeling van depressies en angst. Meer recent is deze therapie succesvol toegepast voor de behandeling van onder meer pijn.

Inzet van cognitieve therapie bij tinnitus

Volgens de cognitieve therapie is niet de tinnitus zelf de stress veroorzaker, maar de manier waarop de tinnitus wordt waargenomen en wat men er aan toe dicht. Iemand die constructieve gedachten hanteert ten aanzien van tinnitus zal tegen zich zelf zeggen: “Het gesuis is niet fijn, maar ik kan er mee leven” of “Dit gepiep kan mij geen kwaad doen”. De tinnitus zal voor deze persoon niet als stressor optreden.
Wanneer echter de tinnituspatiënt tegen zichzelf zegt: “Van dit geluid wordt ik echt gek” of “Met zo’n piep moet er wel iets ergs met me aan de hand zijn”, zal de tinnituspatient een negatieve emotionele toestand ervaren zoals angst, depressieve gevoelens of gevoelens van onmacht of hopeloosheid.
De therapeut die de cognitieve therapie toepast helpt de patient de inhoud van zijn/haar gedachten als reactie op de tinnitus in kaart te brengen. Hierbij kan gekeken worden naar de houding, overtuigingen en waarneming. De therapeut gaat dan samen met de cliënt na of deze gedachten wel kloppen en helpt de cliënt een nieuwe constructieve gedachte te vormen. De gedachten worden zo geherstructureerd.
Ook kan gebruik worden gemaakt van technieken die de aandacht controleren om zo de aandacht ergens anders op te richten dan op de tinnitusgeluiden of via verbeelding te veranderen.
Het doel is dus niet om de tinnitus te “behandelen”, maar om significante veranderingen aan te brengen in de manier waarop de individuele patiënt reageert op zijn tinnitus in termen van perceptuele, aandachts en emotionele processen. Hiermee wordt bereikt dat het het negatieve effect van tinnitus op het welzijn en de levensstijl van de patiënt wordt verminderd.

Uit recent onderzoek (juni 2012) is gebleken dat een combinatie van therapieën het meest effectief is. Hierbij worden cognitieve gedragstherapie, elementen van de Tinnitus Retraining Therapie, psycho-educatie, uitleg over het achterliggende neurofysiologisch model, inzet van maskeerder of hoortoestel, counselling, aanpak van angstklachten, groepstherapie, blootstelling, stressvermindering, mind-fullness en ontspanningsoefeningen ingezet. Dit afhankelijk van de aard en ernst van klachten van iedere individuele patiënt. Cognitieve therapie bij tinnitus is een belangrijk onderdeel om controle over tinnitus te krijgen.

banner insentis tinnitus

Disclaimer