Behandeling van tinnitus in Nederland: locaties

Behandeling van tinnitus wordt in Nederland op meerdere locaties gegeven. Allereerst is het van belang om uit te sluiten dat er geen (ernstige) medische oorzaak voor tinnitus aanwezig is. Wanneer uw huisarts daar aanleiding voor ziet, zal hij u verwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.
Veel mensen zullen op zoek gaan naar een behandeling van tinnitus. Tinnitus kan een flink negatief effect hebben op zowel het lichamelijk als het psychologisch welzijn. Een op de vijf patienten rapporteert problematische tinnitus met verminderde slaap, concentratie en stemming. In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Veelal stopt de tinnitus wanneer de medische oorzaak kan worden weggenomen.
Veelal is de oorzaak moeilijk te achterhalen en al is de oorzaak van de tinnitus gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van tinnitus mogelijk is of dat deze effectief zal zijn.
Tinnitus blijkt een symptoom van mentale overbelasting te zijn, die zijn oorzaak heeft in gehoorverlies, in lichamelijk conditieverlies, psychische overbelasting of een combinatie van deze drie factoren (lees meer). Vaak zorgt de emotionele reactie op tinnitus waarbij veelal angst en wanhoop een rol spelen voor verergering van de klachten en is het raadzaam bij de behandeling van tinnitus hier in eerste instantie aandacht aan te besteden. Samen met tinnitus doen zich vaak slaapproblemen, duizeligheid, concentratieproblemen, angst of wanhoop, hoofdpijn  en depressie voor.

behandeling van tinnitus

Psychologische hulp bij behandeling van tinnitus essentieel

Omdat er weinig aan tinnitus zelf te doen is, is het van belang dat de patiënt zelf de tinnitus mentaal geheel of gedeeltelijk overwint. Het is voor de patiënt van belang dat hij geen genoegen neemt, met het advies: “U moet er maar mee leren leven”, maar op zoek gaat naar een gespecialiseerde instantie die hem een behandeling van tinnitus kan geven waarbij handvatten worden aangereikt en hem leert hoe hij er mee moet leren leven.
Op dit moment hebben een aantal audiologische centra een speciaal programma voor de behandeling van tinnitus. De aanwezigheid van een psycholoog met kennis en ervaring op het gebied van tinnitus is van essentieel belang voor een goede behandeling van tinnitus. De GGMD biedt zowel cursussen als individuele begeleiding bij tinnitus. Een in oorsuizen gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts is ook een goede combinatie.

banner insentis tinnitus

Locaties voor behandeling van tinnitus

Voor behandeling van tinnitus kunt u terecht bij verschillende instanties om daar om te leren gaan met uw tinnitusklachten.

Hieronder staan een aantal plekken waar u terecht kunt:

 • In Breda, Amsterdam en Eindhoven. Kunt u terecht bij Insentis.nl . Het programma bij Insentis bestaat uit psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Aanvullend kan worden gewerkt aan eventuele stress- en/of emotionele klachten. Ook wordt gebruik gemaakt van Tinnitus Retraining Therapie (TRT) en geluidsverrijking.
 • In Den Haag kunt u zich via oorsuizen.nl aanmelden voor een cursus en individuele begeleiding. De cursus is gebaseerd op het boek “Eerste hulp bij oorsuizen”. De cursus wordt gegeven door Olav Wagenaar, neuropsycholoog en auteur van dit boek en René van der Wilk, psycholoog, hoorcoach en oprichter HOorzaken.nl. Bij de individuele begeleiding wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve-gedragstherapie, onderdelen uit de TRT therapie en de Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en technieken uit NLP. Ook kan er gewerkt worden aan emotionele problematiek en stress.
 • Bij audiciensbedrijf Intoears in Tilburg en Maastricht kunt u terecht voor TRT therapie en voor hoortoestellen en geluidsverrijking
 • In Ede kunt u terecht bij het Landelijk GGZ Centrum voor doven en slechthorenden “de Riethorst“.
  .
 • Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft een lange behandeltraditie op het gebied van tinnitus. Hier kunt u dan ook goed terecht voor behandeling.
  .
 • Bij het audiologisch centrum van Adelante in Limburg wordt op zowel individueel als groepsverbandniveau tinnitusbehandeling gegeven. In dit centrum wordt ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de diverse tinnitustherapieën.
  .
 • Ook kunt bij andere Audiologisch Centra terecht. In de meeste audiologische centra wordt er aandacht besteed aan tinnitus. Bij ieder centrum is audiologisch onderzoek en technische revalidatie mogelijk met behulp van een hoortoestel (of ruismaskeerder). Klik hier voor adressen van audiologische centra.
  Het is niet altijd duidelijk hoe het aangeboden programma eruit ziet en welke therapievorm er gegeven wordt en door wie dit gegeven wordt. Soms wordt de counseling gedaan door een audioloog (fysicus) en bij sommige centra is er een gespecialiseerd (cognitief) psycholoog in dienst voor begeleiding. Aan te raden is u vooraf goed te informeren welke mogelijkheden het centrum biedt bij de behandeling van tinnitus, welke behandelvorm geleverd wordt en welke specialisten daarvoor aanwezig zijn.
 • De GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) voor doven en slechthorenden organiseert cursussen voor tinnituspatienten. Doel van de cursus is om tinnitus een plaats te leren geven in uw leven. Naast informatie over tinnitus krijgt u tips om om te leren gaan met tinnitus, hoe u uw leven kunt aanpassen en hoe u kunt slapen met tinnitus. Ook hier is sprake van lotgenotencontact. Indien nodig biedt de GGMD ook individuele begeleiding bij de behandeling bij tinnitus.

 

Disclaimer