Behandeling tinnitus Nederland: locaties

Waar vindt behandeling van tinnitus (oorsuizen) plaats in Nederland?

In tegenstelling tot onze buurlanden kent Nederland geen gespecialiseerde tinnitusklinieken.

Om uit te sluiten dat het er niet iets ernstigs op medisch gebied aan de hand is, kunt u met een verwijzing van uw huisarts terecht bij uw KNO-arts. Om u audiologisch te laten onderzoeken op dit gebied zijn de audiologische centra de aangewezen plek.

Voor behandeling tinnitus Nederland kunt u terecht bij verschillende instanties om om te leren gaan met uw tinnitusklachten.

Hieronder staan een aantal plekken waar u terecht kunt:

 • In Den Haag kunt u zich via oorsuizen.nl aanmelden voor een cursus en individuele begeleiding. De cursus is gebaseerd op het boek “Eerste hulp bij oorsuizen”. De cursus wordt gegeven door Olav Wagenaar, neuropsycholoog en auteur van dit boek en René van der Wilk, psycholoog, hoorcoach en oprichter HOorzaken.nl. Bij de individuele begeleiding wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve-gedragstherapie, onderdelen uit de Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en technieken uit NLP. Ook kan er gewerkt worden aan emotionele problematiek en stress.
  .
 • Bij audiciensbedrijf Intoears in Tilburg en Maastricht kunt u terecht voor TRT therapie en voor hoortoestellen en geluidsverrijking
  .
 • In Breda, Amsterdam en Eindhoven. Kunt u terecht bij Insentis.nl . Het programma bij Insentis bestaat uit psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Aanvullend kan worden gewerkt aan eventuele stress- en/of emotionele klachten. Ook wordt gebruik gemaakt van Tinnitus Retraining Therapie (TRT) en geluidsverrijking.
  .
 • In Ede kunt u terecht bij het Landelijk GGZ Centrum voor doven en slechthorenden “de Riethorst“.
  .
 • Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft een lange behandeltraditie op het gebied van tinnitus. Hier kunt u dan ook goed terecht voor behandeling.
  .
 • Bij het audiologisch centrum van Adelante in Limburg wordt op zowel individueel als groepsverbandniveau tinnitusbehandeling gegeven. In dit centrum wordt ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de diverse tinnitustherapieën (TRT, Cognitieve Therapie, maskering e.d.).
  .
 • Ook kunt bij andere Audiologisch Centra terecht. In de meeste audiologische centra wordt er aandacht besteed aan tinnitus. Bij ieder centrum is audiologisch onderzoek en technische revalidatie mogelijk met behulp van een hoortoestel (of ruismaskeerder). Klik hier voor adressen van audiologische centra.
  Het is niet altijd duidelijk hoe het aangeboden programma eruit ziet en welke therapievorm er gegeven wordt en door wie dit gegeven wordt. Soms wordt de counseling gedaan door een audioloog (fysicus) en bij sommige centra is er een gespecialiseerd (cognitief) psycholoog in dienst voor begeleiding.Aan te raden is u vooraf goed te informeren welke mogelijkheden het centrum biedt, welke behandelvorm geleverd wordt en welke specialisten daarvoor aanwezig zijn.
  .
 • De GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening) voor doven en slechthorenden organiseert cursussen voor tinnituspatienten. Doel van de cursus is om tinnitus een plaats te leren geven in uw leven. Naast informatie over tinnitus krijgt u tips om om te leren gaan met tinnitus, hoe u uw leven kunt aanpassen en hoe u kunt slapen met tinnitus. Ook hier is sprake van lotgenotencontact.

behandeling tinnitus oorsuizen

 

Disclaimer