Behandeling van oorsuizen

Oorsuizen kan zeer irritant zijn, maar vormt op zichzelf geen bedreiging voor de gezondheid. In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Wanneer de ziekte te behandelen is, stopt in veel gevallen het oorsuizen na de behandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een prop oorsmeer of een middenooronsteking de oorzaak is. (klik hier voor meer informatie over medische behandeling van tinnitus).

Vaak is de oorzaak moeilijk te achterhalen en al is de oorzaak gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van oorsuizen mogelijk is of dat deze effectief zal zijn.

Wanneer de patiënt van de een op andere dag last van oorsuizen heeft is het raadzaam naar de huisarts te gaan. Wanneer deze daar aanleiding toe ziet zal deze een verwijsbrief geven voor de Keel-, Neus en Oorarts (KNO-arts) of het audiologisch centrum.

Omdat er weinig aan het oorsuizen zelf is te doen, is het van belang dat de patiënt zelf het oorsuizen mentaal geheel of gedeeltelijk overwint. Het is voor de patiënt van belang dat hij geen genoegen neemt, met het advies: “U moet er maar mee leren leven”, maar op zoek gaat naar een gespecialiseerde instantie die hem een behandeling van oorsuizen kan geven waarbij handvatten worden aangereikt en hem leert hoe hij er mee moet leren leven.
Op dit moment hebben een aantal audiologische centra een speciaal programma voor de behandeling van oorsuizen. De aanwezigheid van een psycholoog met kennis en ervaring op het gebied van tinnitus is van essentieel belang voor een goede behandeling. Ook zijn er cursussen en individuele trajecten te volgen bij de GGMD.

Een in oorsuizen gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts is ook een goede combinatie.

Op de website oorsuizen.nl (eveneens een initiatief van HOorzaken.nl) kunt u zich particulier inschrijven om een speciale cursus te volgen. De cursus wordt gegeven door Olav Wagenaar auteur van het boek ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen’ en René van der Wilk (ontwikkelaar van deze site). Beiden zijn psycholoog en hebben ervaring binnen de audiologie en met de behandeling van oorsuizen. Ook kunt u zich aanmelden voor individuele begeleiding.

Klik hier voor een overzicht van overige locaties waar behandeling van tinnitus plaatsvindt, deze wordt veelal vergoed.

Wanneer oorsuizen samengaat met gehoorverlies kan een hoortoestel uitkomst bieden en soms wordt bij de behandeling van oorsuizen gebruik gemaakt van maskering (zie ook Tinnitus masker en hoortoestellen). Er zijn ondertussen een flink aantal speciale tinnitus hoortoestellen op de markt die speciale opties en app’s hebben voor cliënten met tinnitus.
Voor speciale geluidstherapie alléén, zoals de in Nederland aangeboden akoestische CR neuromodulatie is onvoldoende bewijs voor klinische implementatie. Dat geldt ook voor andere geluidstherapieën die zich richten op beïnvloeding van processen in de hersenen (lees meer)Op 26 augustus 2017 is in de Volkskrant aandacht besteed over de Neuromodulatie CR therapie.

Uit recent onderzoek is gebleken dat een combinatie van therapieën het meest effectief is. Hierbij worden cognitieve gedragstherapie, elementen van de Tinnitus Retraining Therapie, psycho-educatie, uitleg over het achterliggende neurofysiologisch model, een maskeerder of hoortoestel, counselling, aanpak van angstklachten, groepstherapie, blootstelling, stressvermindering, mind-fullness en ontspanningsoefeningen ingezet. Dit afhankelijk van de aard en ernst van klachten van iedere individuele patient.

Boek Eerste Hulp bij Oorsuizen

eerste hulp bij oorsuizen boek

Het boek eerste Hulp bij Oorsuizen geschreven door neuropsycholoog Olav Wagenaar beschrijft een model dat inzicht geeft in het ontstaan en de instandhouding van tinnitusklachten, en geeft praktische handreikingen om controle te krijgen over tinnitus. Klik hier om het boek te bestellen

oorsuizen-nl-banner-nieuw

Lees ook:

Tinnitusbehandeling Beter Horen niet ondersteund door KNO-vereniging

Akoestische CR Neuromodulatie therapie bij tinnitus niet bewezen effectief

Nieuwe behandeling voor tinnitus in de maak

Disclaimer