Perceptief gehoorverlies

Perceptief gehoorverlies

Bij een perceptief gehoorverlies ligt de oorzaak van de slechthorendheid in het binnenoor (slakkenhuis), in de geleiding door de gehoorzenuw richting de hersenen (bijvoorbeeld door een brughoektumor) of in het functioneren van de hersenen zelf. Net als geleidingsslechthorendheid meerdere oorzaken kan hebben geldt dat ook voor een perceptief gehoorverlies.

Lees verder
Inhoud tekst

Oorzaken van een perceptief gehoorverlies

Trauma

Een perceptief gehoorverlies kan ontstaan door een gehoortrauma. Net als het geleidingsdeel (trommelvlies, gehoorbeentjes) kan beschadigen door een trauma kan dat ook gebeuren met het perceptieve deel van het gehoor. Het kan daardoor zelfs helemaal uitvallen. Een gehoortrauma kan zich voordoen door een harde knal bijvoorbeeld van een vuurwapen of explosie. Ook kan door een harde klap tegen het hoofd door bijvoorbeeld een val of bij een verkeersongeluk het binnenoor beschadigen.
Als de druk op het oor heel erg groot is kan er zoveel kracht op de stijgbeugel komen te staan dat het slakkenhuis beschadigd. Er kan bijvoorbeeld daardoor een scheurtje in het ronde venster ontstaan. Het oor kan door een gehoortrauma zelfs plotseling helemaal doof worden. Er wordt dan gesproken van ‘sudden deafness’ of plotsdoofheid

Verstopping, vernauwing en verdikking vaatwanden

Ons gehoororgaan is een precisie-instrument dat permanent in actie is en dus veel werk verricht. Ons gehoor is zeer gevoelig voor verstoring van de zuurstofvoorziening. De zuurstof toevoer in het oor verloopt echter via hele dunnen haarvaten die gemakkelijk minder goed kunnen gaan werken. De verminderde werking kan bijvoorbeeld ontstaan door verstopping, vernauwing of verdikking van de wand. Dit kan ook tot een perceptief gehoorverlies leiden.

Schadelijke stoffen

Omdat de werking van ons gehoor zo afhankelijk is van een goede zuurstofvoorziening. is het ook niet zo verwonderlijk dat bepaalde stoffen schadelijk kunnen zijn voor ons gehoororgaan. Er zijn aardig wat stoffen die schadelijk zijn voor ons gevoelige oor. Denk hierbij aan roken, (veel) alcohol, een narcose, sommige medicijnen zoals paracetamol, ibuprofen, bepaalde anti-biotica en ook giftige stoffen.

Stress

Psychosociale stress heeft invloed op ons hart en vaatsysteem. Er wordt verondersteld dat stress ook de doorbloeding van het oor negatief kan beïnvloeden en daarmee van invloed kan zijn op het ontstaan van slechthorendheid en ook tinnitus.

Lawaai

Hele hard geluiden kunnen negatieve invloed hebben op de vaten. Echter ook van langdurige blootstelling aan minder extreem harde geluiden kan tot schade aan het oor leiden en tot een perceptief gehoorverlies. Lees hier meer over de oorzaken van lawaaislechthorendheid.

Ouderdomslechthorendheid

Slechthorend gaat vaak samen gaat met ouderdom. Daarom wordt er ook vaak gesproken over ouderdomsslechthorendheid.

Plotseling optredende slechthorendheid (‘sudden deafness’)

Soms treedt er een plotselinge achteruitgang van het gehoor op, zonder dat er een duidelijke oorzaak aan te wijzen is. Men spreekt dan vaak over ‘sudden deafness’ (plotsdoofheid), ook al betreft het niet altijd een totale uitval van het oor maar een plotselinge verslechtering. Mogelijke oorzaken van ‘sudden deafness’ zijn infecties, verslechtering in de doorbloeding van het binnenoor of een mogelijke beperking van de werking van de gehoorzenuw.

Ziektes als oorzaak van een perceptief verlies

Ook ziektes zoals de ziekte van Meniere, diabetes, multiplesclerose, een verminderde nierfunctie en ook bepaalde lichamelijke afwijkingen kunnen tot een perceptief verlies leiden. Denk hierbij aan diabetes, multipleslclerose en een verminderde nierfunctie. Door de griep, bof en meningitis is het mogelijk dat slechthorendheid plotseling ontstaat. Daarbij is het niet altijd helemaal duidelijk of de beschadiging in het binnenoor of in de gehoorzenuw of de hoger gelegen centra ligt.

Perceptief gehoorverlies aan een of twee oren

Een perceptief verlies kan zich voordoen aan één of twee oren. Waneer één oor goed hoort en het andere zeer ernstig slechthorend is wordt ook wel gesproken van eenzijdige doofdheid.

Perceptief verlies en/of geleidingsverlies

Het verlies kan volledig perceptief van aard zijn, maar het is ook mogelijk dat er tegelijkertijd sprake is van een geleidingsverlies of geleidingsslechthorendheid. Dit wordt ook wel een gemengdverlies genoemd.