Piep in oor

Piep in oor

Veel mensen horen weleens kortdurende een piep in het oor. Die trekt dan weer weg. Zo'n piep kan echter ook langdurig aanwezig zijn en soms blijvend zijn. Dat kan veel oorzaken hebben. Zo kan het zich voordoen na het bezoek aan een concert, een dance event of werken in lawaai. Ook een oorprop, een verminderde lichamelijke conditie of psychische belasting (stress) kan een piep in het oor geven. Soms verdwijnt zo'n piep weer, maar deze kan ook blijvend zijn.
Bij een piep, brom, suizen of ander geluid in het oor wordt van tinnitus gesproken.

Lees verder

Spontane piep

Een piep kan zich spontaan in het oor voordoen. Veel mensen ervaren dat met enige regelmaat. Meestal is dat in één oor. De piep houdt dan minder dan een minuut aan en verdwijnt weer.

Langdurige piep

Piep in oor na concert of dance event

Een piep kan zich ook langduriger voordoen en kan ook uit een ander geluid bestaan. Denk aan een ruis of brom. Soms ervaren mensen ook druk op het oor.
Veel mensen kennen wel het verschijnsel dat ze minder goed horen na een bezoek aan een concert of dancing. Soms horen ze dan ook een piep of suizen na een concert of avondje stappen. Vaak trekt dit wel weer weg na een of twee dagen. Echter een piep of ruis kan ook blijvend zijn. Er kan dan vanuit gegaan worden dat het oor schade heeft opgelopen (lawaaislechthorendheid).

Door tijdelijke oorklachten

Een piep in het oor kan zich ook voordoen bij andere tijdelijke oorklachten, zoals bij een oorprop, bij verkoudheid waarbij het middenoor minder goed belucht wordt door de buis van eustachius, bij een middenoorontsteking of gehoorgangontsteking. Het is goed met deze klachten naar de huisarts te gaan. Meestal zal de piep nadat het probleem verholpen of genezen is ook weer verdwenen zijn.

Bij permanente gehoorklachten

Niet alle gehoorklachten zijn van tijdelijke aard. Wanneer we slechthorend zijn geworden door te lange blootstelling aan lawaai of muziek (lawaaislechthorendheid), door onze leeftijd (ouderdomsslechthorendheid) of door erfelijke factoren, zal de gehoorschade blijvend zijn. Dat kan dan ook voor de piep in het oor of andere geluiden die worden gehoord gelden.
Een permanente piep in het oor kan ook bij andere ooraandoeningen zich voordoen zoals otosclerose, de ziekte van Ménière of wanneer er een goedaardige tumor drukt op gehoorzenuw (brughoektumor).

Piep in het oor door lichamelijk conditieverlies

Een piep of een ander geluid kan zich ook voordoen door lichamelijk conditieverlies. Dat kan zijn door oververmoeidheid, overmatig alcoholgebruik, lichamelijke inbalans (hoog cholesterol of hoge bloeddruk) of een lichamelijke aandoening die tijdelijk is of blijvend. Denk aan stofwisselingsziekte zoals diabetes, maar ook aan de ziekte van Ménière, nierziekten, hersenletsel of bij hartaandoeningen of verstoring in de doorbloeding. Ook na een narcose (ruggenprik), na hormoontherapie of na gebruik bepaalde medicijnen kan een piep in het oor ontstaan.
Zo’n piep kan dan tijdelijk zijn of permanent. Wanneer het mogelijk is het probleem te verhelpen, denk aan verlaging bloeddruk of cholesterol door een gezondere leefstijl, is het mogelijk dat de piep weer verdwijnt. Bij chronische aandoeningen kan het waargenomen geluid blijvend zijn.
Medicatie die schade veroorzaakt aan het gehoororgaan kan ook tot een permanente piep, ruis of brom zorgen.

Piep in het oor door stress of psychische problemen

Door een periode met langdurige stress waarin de draaglast groter is dan onze draagkracht kan ook een piep of ander geluid in het oor ontstaan. Ook bij psychische problemen zoals bij depressie of een angststoornis kan een piep in het oor optreden.

Andere oorzaken en prognose

Er zijn nog tal van andere oorzaken mogelijk voor een piep of ander geluid in het oor. Het waarnemen van een piep in het oor kan tijdelijk zijn of permanent. Bij gehoorschade of een blijvende lichamelijke aandoening kan een piep of ander geluid permanent aanwezig zijn. Bij andere aandoeningen die tijdelijk van aard zijn, kan de piep in het oor weer verdwijnen. De andere meer medische naam voor het horen van een geluid dat in de buitenwereld niet aanwezig is, is tinnitus. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd.
Het merendeel van de mensen die last hebben van tinnitus, leren er zelf weer aan te wennen. Wanneer de zorgen, angst of paniek minder worden, verdwijnt ook de aandacht voor piep in het oor en verdwijnen ook de samengaande klachten.
Soms is het oor ook (tijdelijk) overgevoelig voor geluiden. Dit wordt ook wel hyperacusis genoemd.

Hulp bij tinnitus

Het is goed als een piep in het oor aanhoudt uw huisarts te bezoeken. Als deze er noodzaak toeziet, zal hij of zij u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum. Om beter om te leren gaan met de klachten zijn er psychologische behandelingen van tinnitus voorhanden die hebben laten zien dat de klachten daardoor verminderen. Wanneer er sprake is van gehoorverlies, kan bij een deel van de mensen met tinnitusklachten een hoortoestel verlichting brengen. Dit komt doordat de belasting die het luisteren met zich meebrengt minder wordt. (zie ook: Tinnitus een symptoom van mentale overbelasting).

Lotgenotencontact tinnitus

Contact met lotgenoten kan zeer nuttig zijn. Op Facebook kunt u voor lotgenotencontact terecht bij de Eerste Hulp bij Oorsuizen groep. U kunt daar ook goed terecht met vragen.