Locaties behandeling hyperacusis Nederland

Locaties behandeling hyperacusis Nederland

Er zijn meerdere locaties waar cliënten terecht kunnen voor behandeling van hyperacusis in Nederland. Blootstelling (exposure) aan geluiden bij de behandeling van hyperacusis lijkt een effectieve behandelmethode. Hieronder staan de locaties waar exposure behandeling voor hyperacusis wordt gegeven. Audiologische centra zijn de aangewezen plek om met klachten van hyperacusis heen te gaan.

Lees verder
Inhoud tekst

Hyperacusis

Bij hyperacusis is er sprake van overgevoeligheid voor geluiden. Er zijn meerdere vormen en oorzaken voor overgevoeligheid voor geluiden. Audiologen gebruiken verschillende termen om onderscheid te maken tussen de verschillende vormen. Zo kan overgevoeligheid voor geluid samengaan met gehoorverlies en tinnitus. Er is dan waarschijnlijk sprake van hyperacusis, waarbij bepaalde geluiden snel te hard zijn. Echter ook zonder gehoorverlies of tinnitus kan er sprake zijn van hyperacusis. Zo kan het zich ook voordoen na hoofdletsel, na chronische oorontsteking, door gebruik van medicijnen, na een periode van langdurige stress. Ook kan de overgevoeligheid komen doordat mensen bang zijn voor (bepaalde) geluiden. Als angst een grote rol speelt bij overgevoeligheid voor geluiden, heet dit fonofobie. Bij mensen die flink boos worden van specifieke geluiden, van bepaalde geluiden walgen of zelfs haatgevoelens krijgen ten aanzien van de maker, is er waarschijnlijk sprake van misofonie. Denk daarbij aan geluiden als kauwen, bijten, niezen, ademhalen, slikken, smakken of ritselen met papier.

behandeling hyperacusis exposure

Audiologisch onderzoek en intake

Om tot een passende behandeling van hyperacisus te komen, is allereerst grondig audiologisch onderzoek nodig. Dit gebeurt bij een audiologisch centrum. Daarbij kijkt de audioloog of audiologisch onderzoeker allereerst met verschillende hoortests of er sprake is van slechthorendheid en bij welke toonhoogtes en intensiteit de overgevoeligheid voor geluiden voordoet. Dit is nodig omdat hyperacusis samen kan gaan met slechthorendheid. Ook vindt een gesprek plaats met de patiënt om te ontdekken of er een andere of bijkomende oorzaak van de hyperacusis is.

behandeling hyperacusis locaties nederland

Behandeling van hyperacusis met exposure

Hyperacisus laat zich goed behandelen met een techniek die ‘exposure’ heet. Bij de exposure behandeling stelt de behandelaar de patiënt beetje bij beetje bloot aan bepaalde geluiden. De specifieke geluiden die de behandelaar daarbij gebruikt zijn bij de intake geselecteerd. Op deze manier wordt de gevoeligheid van de cliënt voor geluiden afgebouwd. Ook besteedt de behandelaar aandacht aan de lichamelijke en emotionele reacties die geluid oproept. De behandelaar zet daarbij verschillende behandelvormen in. Deze zijn er alle erop gericht om de negatieve reactie om te buigen naar een reactie die bij de cliënt veel minder hinder oproept. De behandelaar zet ook psycho-educatie, ontspanningstechnieken en ook onderdelen uit de cognitieve gedragstherapie in. Bij de laatste therapievorm kijkt de behandelaar welke gedachten en gedrag een rol spelen bij de hyperacusis en of deze bijstelling nodig hebben.

Locaties behandeling hyperacusis

Audiologische centra zijn de aangewezen plek om naar toe te gaan met hyperacusisklachten. Bij een audiologisch centrum is een team van deskundigen beschikbaar om klachten die samengaan met hyperacusis aan te pakken. Denk daarbij aan een audioloog, psycholoog en maatschappelijk werker.

Locaties behandeling hyperacusis met exposure

Exposure behandeling voor hyperacusis is te volgen op meerdere locaties:

Pento AC Twente

Bornsestraat 5

7556 BA Hengelo

Telefoon: 074 291 73 01

actwente@pento.nl

Pento AC Zwolle

Oosterlaan 20

8011 GC Zwolle

Telefoon: 038 421 87 11

aczwolle@pento.nl

Pento Assen (vanaf januari 2022)

Martin Luther Kingweg 1
9403 PA Assen

Telefoon: 0592 330 641

acassen@pento.nl


Disclaimer