Behandeling van tinnitus

Er worden voor de behandeling van tinnitus tal van oplossingen aangeboden. Patienten zijn vaak angstig door hun tinnitus en maken zich er zorgen over. Ook kunnen ze zich aardig wanhopig voelen. Ook klagen ze vaak over concentratieverlies en slaapproblemen en ondervinden er lichamelijke en psychische klachten door. Het is dan ook niet meer dan logisch dat mensen met tinnitus op zoek gaan naar een behandeling van tinnitus. Speciaal ontwikkelde psychologische behandelingen zorgen ervoor dat patienten meer controle over hun tinnitusklachten krijgen.
Alternatieve middeltjes en therapieën bieden helaas geen soelaas. Soms lijken ze wel te helpen. Er is dan veelal sprake van een zogenaamd placebo-effect.

behandeling tinnitus

Angst en zorgen

Patienten zijn vaak angstig door hun tinnitus en maken zich er zorgen over. Ook kunnen ze zich aardig wanhopig voelen. Ook klagen ze vaak over concentratieverlies en slaapproblemen en ondervinden er lichamelijke en psychische klachten door. Het is dan ook niet meer dan logisch dat mensen met tinnitus op zoek gaan naar een behandeling van tinnitus.

Eerste stap bij behandeling van tinnitus

Soms is er een medische oorzaak voor tinnitus.  Zo kan een ziekte als de ziekte van Meniere, otosclerose, een oorprop of een langdurige middenoorontsteking tot tinnitus leiden.
Wanneer zo’n ziekte te behandelen is, stopt in veel gevallen ook de tinnitus na de behandeling. Als u plots last krijgt van tinnitus is het raadzaam een arts te raadplegen.
Veelal is de oorzaak van de tinnitus moeilijk te achterhalen. Al is de oorzaak gevonden dan wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van tinnitus mogelijk is.
In het merendeel van de gevallen is slechthorendheid de oorzaak van tinnitus.

Tinnitus: een symptoom van overbelasting van de hersenen

Tinnitus is te zien als een symptoom van overbelasting van de hersenen. De oorzaak kan liggen in gehoorverlies, in lichamelijk conditieverlies, in psychische overbelasting (stress, burn-out, emotionele problematiek) of een combinatie van deze drie factoren (lees meer).
Vaak zorgt de emotionele reactie op tinnitus waarbij veelal angst en wanhoop een rol spelen voor verergering van de klachten en is het raadzaam bij de behandeling van tinnitus hier in eerste instantie aandacht aan te besteden.

Wat helpt bij de behandeling van tinnitus?

Bij tinnitus is het van belang dat de patiënt zelf de tinnitus psychisch geheel of gedeeltelijk overwint en er meer controle over krijgt. Inzicht krijgen in de oorzaken van tinnitus en wat de tinnitus doet verergeren is een eerste goede stap om meer controle erover te krijgen. Een KNO-arts, audioloog, psycholoog of audicien met voldoende kennis van de mechanismen achter tinnitus kan deze uitleg als eerste stap goed geven. In veel gevallen geeft dat al de nodige geruststelling.
Bij aanhoudende tinnitusklachten is het verstandig om hulp te zoeken bij een gespecialiseerde instantie die behandeling van tinnitus geeft. U kunt hiervoor onder meer terecht bij een van de audiologische centra, de GGMD, Insentis.nl of bij een in tinnitus gespecialiseerde psycholoog.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij behandeling van tinnitus

Bij de behandeling krijgt u daar ondermeer cognitieve gedragstherapie aangeboden. Dit is een bewezen werkzame psychologische therapie om meer controle over tinnitus te krijgen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de gedachten die bestaan over de tinnitus (cognitieve therapie) als wat een patiënt doet en laat door zijn tinnitus en wat daar in te veranderen is. Ook met de psychologische  EMDR-therapie zijn de eerste positieve resultaten behaald. Omdat bij de behandeling van tinnitus psychologische therapieën worden ingezet is het geven daarvan het terrein van een psycholoog. Ook omdat bij tinnitus vaak emotionele problematiek een rol speelt, is begeleiding door een psycholoog aan te raden. De therapie kan op individueel niveau of in groepsverband plaatsvinden.

Ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen bij tinnitus kunnen om meerdere redenen goed helpen. Allereerst kan oorsuizen/tinnitus worden veroorzaakt door stress en emotionele problematiek. Daarnaast zorgt de angst en wanhoop die de tinnitus met zich meebrengt voor stressklachten. Op de website van GGZ Denthe staan ontspanningsoefeningen die ook zijn te downloaden.

Hoortoestel bij behandeling van tinnitus

Wanneer tinnitus samengaat met slechthorendheid is het raadzaam een hoortoestel uit te testen. Bij een flink deel van slechthorende patienten met tinnitus hebben hoortoestellen ook een positief effect op de tinnitusklachten. Slechthorenden moeten zich extra inspannen om te horen en te verstaan. Deze extra luisterinspanning zorgt ervoor dat de hersenen flink harder moeten werken. Omdat het hoortoestellen het horen en verstaan vergemakkelijken is het uittesten van hoortoestellen bij tinnitus aan te raden. Het geluid van een hoortoestel maskeert vaak ook de tinnitus. Uit onderzoek blijkt dat bij een deel van de patienten hoortoestellen een positief effect hebben (lees meer).

behandeling van tinnitus hoortoestellen

Fysiotherapie en massage

Patienten geven met regelmaat aan dat ze baat hebben bij fysiotherapie of massage. Mogelijk zorgt in een aantal gevallen het aanspannen van de spieren in de nek of kaak voor het ontstaan van de tinnitus. Dat aanspannen van de spieren kan natuurlijk ook een stressreactie zijn op de tinnitus zelf. Tot op heden is er nog onvoldoende onderzoek naar de effecten van fysiotherapie op tinnitus. Wat wel bekend is, is dat ontspanning en ontspanningsoefeningen helpen bij tinnitus. Wanneer fysiotherapie of massage als ontspannend of weldadig wordt ervaren kan dit een positieve werking hebben.

Alternatieve behandelmethode en middeltjes

Er zijn tal van alternatieve behandelmethoden zoals zuurstoftherapie, lasertherapie, geluidstherapie en middeltjes voor tinnitus op de markt. Daar worden vaak flinke bedragen voor gevraagd.Tot op heden is er geen bewijs voor dergelijke therapieën.  Wanneer er een positief effect wordt ervaren kan het zijn doordat er sprake is van een placebo-effect: het geloof in een product of therapie kan helpen. Ook blijkt uit onderzoek dat het placebo-effect groter is wanneer er meer betaald wordt. De suggestie van de verkoper,  behandelaar, therapeut of coach over de werkzaamheid kan eveneens voor een positief effect zorgen. Het middel of therapie heeft geen bewezen effectieve werking, maar lijkt dan wél te werken.

Niet bewezen middelen en therapieën bij tinnitus kunnen wanhoop en angst versterken

Mensen die flinke last hebben van tinnitus zijn vaak  zo wanhopig zijn dat ze iedere strohalm aangrijpen om van hun tinnitusklachten af te komen. Vaak wordt de angst en wanhoop voor de tinnitus nog groter wanneer blijkt dat de nieuwe behandeling of aangeschaft middeltje wederom niet werkt. Voor tinnituspatienten is het dan ook om deze reden voorzichtig te zijn om van alles uit te proberen. Voor  hulpverleners in de zorg is het om dezelfde reden goed terughoudend te zijn met het aanbieden van alternatieve behandelingen die nog niet bewezen effectief zijn.

Boeken: ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen’ en ‘Oorzaken’ goede eerste stap

boeken tinnitus

Er zijn twee goede zelfhulpboeken verkrijgbaar. Het boek Eerste Hulp bij Oorsuizen geschreven door neuropsycholoog Olav Wagenaar beschrijft een model dat inzicht geeft in het ontstaan en de instandhouding van tinnitusklachten. Daarnaast geeft het boek praktische handreikingen om controle te krijgen over tinnitus. Klik hier om het boek te bestellen

Het nieuwere boek Oorzaken (april 2019) van psycholoog Arno Lieftink geeft duidelijke uitleg over tinnitus en hyperacusis en bevat een uitgebreide gereedschapskist met oefeningen waarmee de lezer aan het werk kan.  Voor een recensie van het boek Oorzaken kijk hier of bestel het zelfhulpboek Oorzaken direct hier.