Gehoorbescherming regelgeving

Gehoorbescherming regelgeving

Gehoorbescherming is belangrijk bij het werken met machines, werken langs de snelweg of aan het spoor. Hard lawaai en ook muziek kan uiteindelijk schadelijk zijn voor het gehoor. Schade aan het oor kan plots ontstaan door een zeer hard geluid. Denk hierbij aan een explosie, het geluid van een straalmotor van een vliegtuig of pistoolschot. Ook vlak bij een luidspreker staan die zeer hard staat, kan ik zeer korte tijd tot gehoorschade leiden. Ook kan gehoorschade langzamerhand ontstaan doordat we ons oor dagelijks blootstellen harde geluiden. Dat kan lawaai of muziek zijn dat voor ons gevoel nog geen eens zo hard klinkt. Vaak wordt bij gehoorschade door lawaai gedacht aan lawaai van machines, gereedschap en harde muziek. Ook ‘levend lawaai’ van mens en dier kunnen uiteindelijk schadelijk zijn. Denk aan een zwembad, kinderdagverblijf of een varkensstal. Gehoorbescherming is ook dan van groot belang.

Lees verder
Inhoud tekst

Gehoorbescherming op het werk

Als werknemers langdurig aan hard geluid worden blootgesteld kan dit leiden tot blijvende gehoorschade. Het verminderen van lawaai en het verstrekken van gehoorbeschermers zijn voorbeelden van maatregelen die werkgevers kunnen nemen om werknemers te beschermen tegen schadelijk geluid.

Dat gehoorbescherming belangrijk is voor een gezond gehoor kunt u lezen op de pagina over lawaaislechthorendheid. Voor het dragen en verstrekken van gehoorbeschermers is regelgeving en daar zijn ook wettelijke regels voor opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de arbowet en dienen om gehoorbeschadiging door lawaai op de werkvloer te voorkomen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hun plichten.

Boven 80 dBA schadelijk

Boven de 80 decibel (A-gewogen) is geluid schadelijk voor het gehoor wanneer daar dagelijks in gewerkt wordt. Eigenlijk is deze norm reeds te ruim omdat al bij een lagere intensiteit schade kan ontstaan (verborgen gehoorverlies) en de A-weging voor de schadelijkheid voor geluid discutabel is.

Wettelijke regels gehoorbescherming

De werkgever is verplicht er zoveel mogelijk aan te doen om het lawaai op de werkvloer te beperken (zogeheten aanpak aan de bron). Als het geluid als nog boven de 80 dB(A) uitkomt, gelden de volgende regels:

  • bij geluid met een niveau harder dan 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers gehoorbescherming geven
  • bij geluid met een niveau harder dan 85 dB(A) moet de werknemer de gehoorbescherming dragen.

Verplichten laten testen gehoor

Uw werkgever is ook verplicht om u in de gelegenheid te stellen op zijn kosten zo’n gehooronderzoek te laten uitvoeren. Ook kunt u uw gehoor zelf testen via de website Bedrijfsoorcheck. De test is ontwikkeld door het audiologisch centrum van het LUMC in opdracht van de Nationale Hoorstichting. De bedrijfsoorcheck kent twee versies. Een versie die voor iedereen toegankelijk is en een oorcheck voor medewerkers in de bouwnijverheid. De laatste genoemde werknemers hebben een inlogcode nodig.

Brochure schadelijk geluid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brochure uitgegeven over schadelijk geluid bedoeld voor werknemers en werkgevers.

brochure-schadelijk-geluid

Klik hier om de “Brochure schadelijk geluid informatie voor werknemers en werkgevers” te downloaden.

Zie ook:

www.arboportaal.nl

Zoekwoorden: gehoorbescherming regelgeving, schadelijk geluid, wettelijke regels