Header image
De website voor informatie over het gehoor
line decor
  
line decor

 
 
 


 

Wat is oorsuizen ofwel tinnitus?

Alle klachten waarbij patiënten aangeven dat zij fluiten, zoemen, gesis, brommen of een ander geluid ‘horen’, zonder dat dit daadwerkelijk buiten het hoofd aanwezig is, wordt oorsuizen genoemd. Een andere benaming van oorsuizen is tinnitus. Dit woord komt van het Latijnse ‘tinnire’ dat rinkelen betekent. 
De tinnitus geluiden (het oorsuizen) kunnen constant of met tussenpozen waargenomen worden en een wisselende sterkte hebben. Ook kunnen de tinnitus geluiden synchroon met de hartslag waargenomen worden. Wanneer patiënten gevraagd wordt wat ze horen bij oorsuizen wordt dit meestal aan de hand van geluiden uit de omgeving beschreven: het zoemen van elektriciteitsdraden, het ruisen van een beekje of van de wind door de bomen, lage of hoge pieptonen of zelfs allerlei geluiden door elkaar. Het oorsuizen kan soms zo sterk zijn dat de tinnituspatiënt hierdoor niet kan slapen. Oorsuizen kan concentratieproblemen tot gevolg hebben en leiden tot angst en prikkelbaarheid. Vaak gaat oorsuizen ook gepaard met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid . Al kan oorsuizen zeer irritant zijn, op zich zelf is het geen bedreiging van de gezondheid. De angst, boosheid en wanhoop staan vaak de acceptatie van het oorsuizen in de weg. Door de fixatie op het oorsuizen kan het een steeds dominantere plek in het leven van de patiënt innemen. Oorsuizen kan ertoe leiden dat de patiënt minder (sociale) activiteiten gaat ondernemen en vaker thuis gaat zitten. Hierdoor is de kans groot dat het oorsuizen nog meer (negatieve) aandacht krijgt en de klacht daardoor wordt versterkt. Voor de tinntiuspatiënt is het van belang om goed om te leren gaan met  dagelijkse stressoren. Door na te gaan welke factoren het oorsuizen beïnvloeden, krijgt de patiënt meer inzicht in de problematiek. Zo kan de patiënt op den duur ook controle krijgen over het oorsuizen. Van groot belang is dat de tinnituspatiënt leert leven met het oorsuizen. Het bijwonen van praatgroepen, het lezen van boeken over dit onderwerp of professionele hulp kunnen de acceptatie helpen vergemakkelijken. Klik hier voor behandelingen van oorsuizen.

 

 

 

   
      Copyright HOorzaken 2000-2014. Alle rechten voorbehouden. Contact Sitemap Disclaimer