oorsuizen.nl logo

Richtlijnen tinnitus op een rij gezet: een overzicht

Wereldwijd bestaan er meerdere richtlijnen voor de beoordeling en behandeling van tinnitus. Zestien onderzoekers, waaronder twee uit Nederland, zijn op zoek gegaan naar bestaande richtlijnen om deze vervolgens op een systematische manier op een rij te zetten. De resultaten zijn te lezen in de het februarinummer van Frontiers in Psychology. Het onderzoek werd gesponsord door […]

50 plussers met tinnitus niet bewust van slechthorendheid

Kwart 55 plussers met tinnitus onbewust van hun slechthorendheid

Een kwart van de 55 plussers die last heeft van langdurige tinnitus, blijkt ook slechthorend te zijn, maar is zich daar niet van bewust. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van het Grote SeniOren Onderzoek 2017, gehouden onder 55-plussers dat vandaag is gepresenteerd door audicienketen Specsavers. Ondanks dat de groep 55 plussers met tinnitus alle […]

notch therapie tinnitus

Tinnitus Notch Therapie nieuw in Signia hoortoestellen

Tinnitus Notch Therapie is een aanpak bij de behandeling van tinnitus die sinds kort toegepast wordt in Signia hoortoestellen. Deze Notch therapie kan worden ingezet bij tonale tinnitus. Bij tonale tinnitus hoort de client een geluid of overlappende geluiden met een specifieke toonhoogte. Bij 59% van de mensen met tinnitus is er sprake van tonale […]

agenda week van het oorsuizen 2017

Agenda Week van het Oorsuizen 2017

Ook dit jaar wordt door Stichting Hoormij de Week van het Oorsuizen georganiseerd. De week loopt van 6 tot en met 12 februari. In en rond deze week organiseert Stichting Hoormij extra bijeenkomsten over tinnitus. De Agenda van de Week van het Oorsuizen staat hieronder. Wilt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten klik […]

tinnitus bijeenkomst GGMD

Informatiebijeenkomst Tinnitus en Werk – maandag 6 februari 2017

De GGMD organiseert in Rotterdam een bijeenkomst voor mensen met tinnitus die hierdoor problemen ervaren op het werk of om die reden op zoek zijn naar (ander) passend werk of aanpassing behoeven van de werkplek. Ook geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst wordt geleid door Geesje Bluijssen en Iris Aaldijk, beiden zijn loopbaanbegeleider en jobcoach bij […]

tinnitus informatiebijeenkomst

Informatieavond over tinnitus in het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam

Op maandag 6 februari 2017 organiseert Stichting Hoormij in samenwerking met het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam een informatieavond over tinnitus (oorsuizen). Deze informatieavond is onderdeel van de internationale Week van het Oorsuizen 2017 die loopt van 6 tot 10 februari en is bedoeld voor mensen met tinnitusklachten die graag meer achtergrondinformatie willen krijgen over wat […]

Verborgen gehoorverlies als eerste vastgesteld bij studenten muziek

Een ‘verborgen gehoorverlies’ komt vaker voor bij studenten die muziek studeren of op het conservatorium zitten dan bij studenten met een lager risicoprofiel. Dat blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Slamanca in Spanje. Mogelijk lopen ook ook andere risicogroepen zoals werknemers die in lawaai werken en ook jongeren die frequent festivals […]

tinnitus wachtlijst

Tinnituspatiënten gevaarlijk lang op wachtlijst

Tinnituspatiënten staan vaak gevaarlijk lang op de wachtlijst alvorens de begeleiding te krijgen die zij nodig hebben om over hun angst, gevoelens van machteloosheid en radeloosheid heen te komen en om uiteindelijk met hun tinnitus om te kunnen gaan. Hierdoor bestaat het risico dat de tinnitus leidt tot (meer) lichamelijke en psychische klachten met bijkomende […]

Medicijnen bij tinnitus: stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

De afgelopen decennia is er meer en meer aandacht gekomen voor tinnitus en de behandeling ervan. Naast de Tinnitus Retraining Therapie (TRT), cognitieve therapie, en ontspanningsoefeningen, wordt ook mindfulness ingezet als onderdeel van de behandeling. Hoortoestellen geven soms verlichting bij tinnitusklachten wanneer deze samen gaan met slechthorendheid. Ondertussen zijn er ook veel hoortoestellen met opties […]

hersenen compenstatie gehoorschade tinnitus

Plasticiteit hersenen compenseert voor gehoorschade

De hersenen van volwassenen hebben een groot aanpassingsvermogen. Dit wordt ook wel plasticiteit genoemd. Onderzoek van Massachusetts Eye and Ear / Harvard Medical School suggereert dat de hersenen ook compenseren voor schade ontstaan in het binnenoor. De hersenen fungeren als een versterker en tillen zo zachte geluiden binnen de normale grenzen. Het spraakverstaan wordt hierdoor […]