Behandeling van oorsuizen

Oorsuizen kan zeer irritant zijn, maar vormt op zichzelf geen bedreiging voor de gezondheid. In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Wanneer de ziekte te behandelen is, stopt in veel gevallen het oorsuizen na de behandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een prop oorsmeer of een middenooronsteking de oorzaak is.

Vaak is de oorzaak moeilijk te achterhalen en al is de oorzaak gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling van oorsuizen mogelijk is of dat deze effectief zal zijn.

Wanneer de patiënt van de een op andere dag last van oorsuizen heeft is het raadzaam naar de huisarts te gaan. Wanneer deze daar aanleiding toe ziet zal deze een verwijsbrief geven voor de Keel-, Neus en Oorarts (KNO-arts) of het audiologisch centrum.

Omdat er weinig aan oorsuizen is te doen, is het van belang dat de patiënt zelf het oorsuizen mentaal geheel of gedeeltelijk overwint. Het is voor de patiënt van belang dat hij geen genoegen neemt, met het advies: “U moet er maar mee leren leven”, maar op zoek gaat naar een gespecialiseerde instantie die hem een behandeling van oorsuizen kan geven waarbij handvatten worden aangereikt en hem leert hoe hij er mee moet leren leven.
Op dit moment hebben een aantal audiologische centra een speciaal programma voor de behandeling van oorsuizen. De aanwezigheid van een psycholoog met kennis en ervaring op het gebied van tinnitus is van essentieel belang voor een goede behandeling.

Een in oorsuizen gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts is ook een goede combinatie.

Op de website oorsuizen.nl (eveneens een initiatief van HOorzaken.nl) kunt u particulier een cursus volgen. De cursis wordt gegeven door Olav Wagenaar auteur van het boek ‘Eerste Hulp bij Oorsuizen’ en René van der Wilk (ontwikkelaar van deze site). Beiden zijn psycholoog en hebben ervaring binnen de audiologie en met de behandeling van oorsuizen.

Wanneer oorsuizen samengaat met gehoorverlies kan een hoortoestel uitkomst bieden en soms wordt bij de behandeling van oorsuizen gebruik gemaakt van maskering.

Uit recent onderzoek is gebleken dat een combinatie van therapieën het meest effectief is. Hierbij worden cognitieve gedragstherapie, elementen van de Tinnitus Retraining Therapie, psycho-educatie, uitleg over het achterliggende neurofysiologisch model, inzet van maskeerder of hoortoestel, counselling, aanpak van angstklachten, groepstherapie, blootstelling, stressvermindering, mind-fullness en ontspanningsoefeningen ingezet. Dit afhankelijk van de aard en ernst van klachten van iedere individuele patient.

Door in de kantlijn te klikken op de diverse behandelmethoden kunt u hierover meer lezen.

Raadzaam is bij oorsuizen stressvolle situaties en (langdurige) spanningen zo veel mogelijk te vermijden.

Disclaimer